Kiến thức Phổ thông

Axit anhydride là gì?

Định nghĩa axit anhydride

Axit anhydride là gì?

Anhydrid axit là một oxit phi kim phản ứng với nước tạo thành dung dịch axit. Trong hóa học hữu cơ, một anhydrid axit là một nhóm chức gồm hai nhóm acyl được nối với nhau bởi một nguyên tử oxy. Axit anhydride cũng đề cập đến các hợp chất có chứa nhóm chức anhydride axit. Axit anhydrid được đặt tên từ các axit đã tạo ra chúng. Phần ‘axit’ của tên được thay thế bằng ‘anhydride’. Ví dụ, anhydrid axit hình thành từ axit axetic sẽ là anhydrid axetic.

Các loại liên kết hóa học - Nguyên tử là khối xây dựng cơ bản của tất cả các loại vật chất. Các nguyên tử liên kết với các nguyên tử khác thông qua liên kết hóa học do các lực hấp dẫn mạnh tồn tại giữa các nguyên tử. Liên kết hóa học là một khu vực hình thành khi các… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker