Kiến thức Phổ thông

Bức xạ Gamma là gì?

Định nghĩa bức xạ Gamma

Các photon năng lượng cao được phát ra bởi các hạt nhân phóng xạ. Bức xạ gamma là bức xạ ion hóa năng lượng rất cao . Tia gamma bắt nguồn từ hạt nhân, còn tia X bắt nguồn từ đám mây điện tử xung quanh hạt nhân.

Tìm hiểu: Hạt Boson là gì? - Định nghĩa hạt Boson Trong vật lý hạt, boson là một loại hạt tuân theo các quy tắc thống kê của Bose-Einstein. Các boson này cũng có spin lượng tử chứa một giá trị nguyên, chẳng hạn như 0, 1, -1, -2, 2, v.v. (Để so sánh, có các loại hạt khác, được gọi là… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker