Kiến thức Phổ thông

Các ion và phản ứng kết tủa phức tạp

Phản ứng phân tích định tính

Trong số các phản ứng phổ biến nhất trong phân tích định tính là những phản ứng liên quan đến sự hình thành hoặc phân hủy các ion phức và phản ứng kết tủa. Những phản ứng này có thể được thực hiện trực tiếp bằng cách thêm anion thích hợp hoặc thuốc thử như H 2 S hoặc NH 3 có thể phân ly trong nước để cung cấp anion. Axit mạnh có thể được sử dụng để hòa tan các kết tủa có chứa một anion cơ bản. Amoniac hoặc natri hydroxit có thể được sử dụng để đưa chất rắn vào dung dịch nếu cation trong kết tủa tạo thành phức chất bền với NH 3 hoặc OH – .

Một cation thường có mặt như một loài chính duy nhất, có thể là ion phức , ion tự do hoặc kết tủa. Nếu phản ứng hoàn thành, loài chính là một ion phức. Kết tủa là loài chính nếu phần lớn kết tủa vẫn chưa được hòa tan. Nếu một cation tạo thành một phức ổn định, việc bổ sung một tác nhân tạo phức ở 1 M hoặc lớn hơn nói chung sẽ chuyển đổi ion tự do thành ion phức.

Hằng số phân ly K d có thể được sử dụng để xác định mức độ mà một cation được chuyển đổi thành một ion phức tạp. Hằng số sản phẩm hòa tan K sp có thể được sử dụng để xác định phần cation còn lại trong dung dịch sau khi kết tủa. K d và K sp đều được yêu cầu để tính hằng số cân bằng để hòa tan một kết tủa trong một tác nhân tạo phức.

Phức hợp các cation với NH3 và OH-

CationGốc NH3Gốc OH
Ag+Ag(NH3)2+
Al3+Al(OH)4
Cd2+Cd(NH3)42+
Cu2+Cu(NH3)42+ (xanh)
Ni2+Ni(NH3)62+ (xanh)
Pb2+Pb(OH)3
Sb3+Sb(OH)4
Sn4+Sn(OH)62-
Zn2+Zn(NH3)42+Zn(OH)42-
Tính chất hoá học của Theobromine - Theobromine thuộc về một nhóm các phân tử alkaloid được gọi là methylxanthines. Methylxanthines tự nhiên xảy ra ở sáu mươi loài thực vật khác nhau và bao gồm caffeine (methylxanthine chính trong cà phê) và theophylline (methylxanthine chính trong trà). Theobromine là methylxanthine chính được tìm thấy trong các sản phẩm của cây ca… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker