Kiến thức Phổ thông

Các loại liên kết hóa học

Nguyên tử là khối xây dựng cơ bản của tất cả các loại vật chất. Các nguyên tử liên kết với các nguyên tử khác thông qua liên kết hóa học do các lực hấp dẫn mạnh tồn tại giữa các nguyên tử.

Liên kết hóa học là một khu vực hình thành khi các electron từ các nguyên tử khác nhau tương tác với nhau. Các electron tham gia vào liên kết hóa học là các electron hóa trị, là các electron được tìm thấy trong lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử. Khi hai nguyên tử tiếp cận nhau, các electron bên ngoài này tương tác với nhau. Các electron đẩy nhau, nhưng chúng bị hút vào các proton bên trong các nguyên tử. Sự tương tác của các lực dẫn đến một số nguyên tử hình thành liên kết với nhau và dính vào nhau.

Các loại liên kết hóa học chính

Hai loại liên kết chính được hình thành giữa các nguyên tử là liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Một liên kết ion được hình thành khi một nguyên tử chấp nhận hoặc tặng một hoặc nhiều electron hóa trị của nó cho một nguyên tử khác. Một liên kết cộng hóa trị được hình thành khi các nguyên tử chia sẻ các electron hóa trị. Các nguyên tử không phải lúc nào cũng chia sẻ các electron bằng nhau, do đó liên kết cộng hóa trị có cực có thể là kết quả. Khi các electron được chia sẻ bởi hai nguyên tử kim loại, một liên kết kim loại có thể được hình thành. Trong liên kết cộng hóa trị , các electron được chia sẻ giữa hai nguyên tử. Các electron tham gia vào liên kết kim loại có thể được chia sẻ giữa bất kỳ nguyên tử kim loại nào trong khu vực.

Quán tính là gì và định luật chuyển động - Quán tính là gì? Quán tính là tên của xu hướng của một vật thể đang chuyển động để duy trì sự chuyển động, hoặc một vật thể ở trạng thái nghỉ để duy trì trạng thái nghỉ trừ khi bị tác động bởi một lực. Khái niệm này đã được định lượng trong Định… Đọc thêm
Định nghĩa và ví dụ về năng lượng điện - Năng lượng điện là một khái niệm quan trọng trong khoa học, nhưng thường bị hiểu lầm. Tìm hiểu chính xác năng lượng điện là gì và một số quy tắc được áp dụng khi sử dụng nó trong tính toán: Định nghĩa năng lượng điện Năng lượng điện là một dạng năng lượng do… Đọc thêm

Dự đoán loại liên kết hóa học dựa trên độ âm điện

Nếu giá trị độ âm điện của hai nguyên tử là tương tự nhau :

  • Liên kết kim loại hình thành giữa hai nguyên tử kim loại.
  • Liên kết cộng hóa trị hình thành giữa hai nguyên tử phi kim.
  • Liên kết cộng hóa trị không cực hình thành khi các giá trị độ âm điện rất giống nhau.
  • Liên kết cộng hóa trị có cực hình thành khi các giá trị độ âm điện cách xa nhau một chút.
  • Nếu các giá trị độ âm điện của hai nguyên tử là các liên kết ion khác nhau được hình thành.
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker