Kiến thức Phổ thông

11 nhóm chức phổ biến trong Hóa học hữu cơ

Các nhóm chức là gì?

Các nhóm chức là tập hợp các nguyên tử trong các phân tử hóa học hữu cơ góp phần vào đặc tính hóa học của phân tử và tham gia vào các phản ứng có thể dự đoán được. Các nhóm nguyên tử này chứa oxy hoặc nitơ hoặc đôi khi lưu huỳnh gắn vào khung xương hydrocarbon. Các nhà hóa học hữu cơ có thể nói rất nhiều về một phân tử bởi các nhóm chức tạo nên một phân tử. Bất kỳ học sinh nghiêm túc nào cũng nên ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Danh sách ngắn này chứa nhiều nhóm chức hữu cơ phổ biến nhất. Cần lưu ý rằng R trong mỗi cấu trúc là ký hiệu ký tự đại diện cho các nguyên tử còn lại của phân tử.

  • Trong hóa học hữu cơ, một nhóm chức là một tập hợp các nguyên tử trong các phân tử hoạt động cùng nhau để phản ứng theo những cách có thể dự đoán được.
  • Các nhóm chức năng trải qua các phản ứng hóa học giống nhau cho dù phân tử lớn hay nhỏ.
  • Liên kết cộng hóa trị liên kết các nguyên tử trong các nhóm chức và kết nối chúng với phần còn lại của phân tử.
  • Ví dụ về các nhóm chức bao gồm nhóm hydroxyl, nhóm ketone, nhóm amin và nhóm ether.

Nhóm chức hydroxyl

Còn được gọi là nhóm rượu hoặc nhóm hydroxy , nhóm hydroxyl là một nguyên tử oxy liên kết với một nguyên tử hydro. Các nhóm hydroxy liên kết các phân tử sinh học với nhau thông qua các phản ứng mất nước.

Hydroxyl thường được viết dưới dạng OH trên các cấu trúc và công thức hóa học.

Nhóm chức Aldehyd  

Aldehyd được tạo thành từ carbon và oxy liên kết đôi với nhau và hydro liên kết với carbon. Một aldehyd có thể tồn tại dưới dạng tautome keto hoặc enol. Nhóm aldehyd là cực. Aldehyd có công thức R-CHO.

Nhóm chức năng Ketone  

Ketone là một nguyên tử carbon liên kết đôi với một nguyên tử oxy xuất hiện như một cầu nối giữa hai phần khác của phân tử. Một tên khác cho nhóm này là nhóm chức carbonyl .

Lưu ý cách aldehyd là một xeton trong đó một R là nguyên tử hydro.

Nhóm chức amin

Các nhóm chức amin là dẫn xuất của amoniac (NH 3 ) trong đó một hoặc nhiều nguyên tử hydro được thay thế bằng nhóm chức alkyl hoặc aryl.

Nhóm chức năng Amino

Nhóm chức năng amino là một nhóm cơ bản hoặc kiềm. Nó thường được thấy trong các axit amin, protein và các bazơ nitơ được sử dụng để xây dựng DNA và RNA. Nhóm amin là NH 2 , nhưng trong điều kiện axit, nó thu được một proton và trở thành NH 3 +. Trong điều kiện trung tính (pH = 7), nhóm amino của một axit amin mang điện tích +1, tạo cho axit amin một điện tích dương ở phần amino của phân tử.

Nhóm chức năng Amit

Amit là sự kết hợp của nhóm carbonyl và nhóm chức amin.

Nhóm chức năng Ether

Một nhóm ether bao gồm một nguyên tử oxy tạo thành cầu nối giữa hai phần khác nhau của phân tử. Ethers có công thức ROR.

Nhóm chức năng Ester  

Nhóm ester là một nhóm cầu khác bao gồm một nhóm carbonyl kết nối với một nhóm ether. Este có công thức RCO 2 R.

Nhóm chức axit cacboxylic  

Còn được gọi là nhóm chức carboxyl . Nhóm carboxyl là một este trong đó một nhóm thế R là nguyên tử hydro. Nhóm carboxyl thường được ký hiệu là -COOH

Nhóm chức năng Thiol

Nhóm chức thiol tương tự như nhóm hydroxyl ngoại trừ nguyên tử oxy trong nhóm hydroxyl là nguyên tử lưu huỳnh trong nhóm thiol. Nhóm chức năng Thiol còn được gọi là nhóm chức sulfhydryl . Các nhóm chức Thiol có công thức -SH.

Các phân tử có chứa các nhóm thiol cũng được gọi là mercaptans.

Nhóm chức phenyl  

Nhóm này là một nhóm vòng phổ biến. Nó là một vòng benzen trong đó một nguyên tử hydro được thay thế bởi nhóm thế R. Các nhóm phenyl thường được ký hiệu bằng chữ viết tắt Ph trong cấu trúc và công thức. Các nhóm phenyl có công thức C 6 H 5 .

Đọc thêm:

Xem thêm:

Phản ứng hoá học là gì? Định nghĩa, phân loại và tính chất

Trong hóa học, độ phản ứng là thước đo mức độ dễ dàng của một chất trải qua phản ứng ...
Xem thêm

Chất phản ứng dư là gì? Định nghĩa và cách nhận biết chất phản ứng dư

Định nghĩa chất phản ứng dư Chất phản ứng dư là chất phản ứng trong phản ứng hóa học với ...
Xem thêm

Tìm hiểu về Monome và Polyme là gì trong Hóa học

Monome là các khối xây dựng của các phân tử phức tạp hơn, được gọi là polymer. Các polyme bao ...
Xem thêm

Quá trình kết tinh là gì? Định nghĩa, phân loại, ví dụ về kết tinh hoá học

Định nghĩa kết tinh Kết tinh là sự hóa cứng các nguyên tử hoặc phân tử thành một dạng có ...
Xem thêm

Phân tử không phân cực là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ

Định nghĩa phân tử không phân cực trong hoá học Một phân tử không phân cực không có sự phân ...
Xem thêm

Oxy hoá là gì? Các định nghĩa về quá trình oxy hoá

Định nghĩa oxy hóa Hai loại phản ứng hóa học chính là oxy hóa và khử. Oxy hóa không nhất ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker