Khoa học vũ trụ

Chân trời Sự kiện: khu vực kỳ lạ, có lẽ chỉ tồn tại trong các mô hình toán học!

Chân trời Sự kiện là gì?

Chân trời Sự kiện là ranh giới đánh dấu các giới hạn của một hố đen. Ở Chân trời Sự kiện, tốc độ thoát của vật chất bằng tốc độ ánh sáng. Vì Thuyết tương đối rộng nói rằng không có gì có thể đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nên không có gì bên trong Chân trời Sự kiện có thể vượt qua ranh giới và thoát ra ngoài khu vực này, kể cả ánh sáng.

Do đó, không có gì đi vào lỗ đen có thể thoát ra, hoặc có thể được quan sát từ bên ngoài Chân trời Sự kiện. Tương tự như vậy, bất kỳ bức xạ nào được tạo ra bên trong đường chân trời không bao giờ có thể thoát ra ngoài nó.

Đối với một lỗ đen không quay vòng, bán kính Schwarzschild phân định một Chân trời Sự kiện hình cầu. Các lỗ đen xoay có các Chân trời Sự kiện không bị biến dạng.

Vì Chân trời Sự kiện không phải là bề mặt vật chất mà chỉ đơn thuần là ranh giới phân định được xác định theo toán học, không có gì ngăn cản vật chất hoặc bức xạ đi vào lỗ đen, chỉ thoát ra khỏi một lỗ đen. Mặc dù bản thân các lỗ đen có thể không tỏa năng lượng, bức xạ điện từ và các hạt vật chất có thể được tỏa ra từ ngay bên ngoài Chân trời Sự kiện thông qua bức xạ Hawking.

Xem thêm: Sức mạnh và sự hình thành của Hố đen Vũ trụ

Tìm hiểu về Thiên hà Pinwheel Tìm hiểu về Thiên hà Pinwheel - Giới thiệu Thiên hà Chong Chóng (Pinwheel Galaxy) thuộc chòm sao Đại Hùng (Gấu Lớn) là một thiên hà xoắn ốc có “thiết kế vĩ đại”, nghĩa là nó có những cánh tay xoắn ốc và làn đường bụi được xác định rõ ràng, mở rộng ra khắp cơ thể của nó. Nó được phát… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Show More
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker