Kiến thức Phổ thông

Chất không hoà tan là gì?

Định nghĩa chất không hòa tan

Không hòa tan có nghĩa là không có khả năng hòa tan trong dung môi . Rất hiếm khi hoàn toàn không có chất tan để hòa tan. Tuy nhiên, nhiều chất hòa tan kém. Ví dụ, rất ít clorua bạc hòa tan trong nước, do đó nó được cho là không hòa tan trong nước. Lưu ý một hợp chất có thể không hòa tan trong một dung môi nhưng hoàn toàn có thể trộn được trong một dung môi khác. Ngoài ra, một số yếu tố ảnh hưởng đến độ hòa tan. Một trong những điều quan trọng nhất là nhiệt độ. Tăng nhiệt độ thường xuyên sẽ cải thiện độ hòa tan của chất tan.

Không tan trong nước

Ví dụ về các hợp chất được coi là không hòa tan trong nước là:

  • Các cacbonat (trừ các hợp chất nhóm I, amoni và uranyl)
  • Sulfites (trừ nhóm I và hợp chất amoni)
  • Phốt phát (trừ một số hợp chất nhóm 1 và amoni; lithium photphat hòa tan)
  • Hydroxide (nhiều trường hợp ngoại lệ)
  • Oxit (nhiều trường hợp ngoại lệ)
  • Sulfide (trừ nhóm I, nhóm II và các hợp chất amoni)
Xem thêm:

Quy tắc Octet trong hoá học là gì và tại sao các nguyên tố tuân thủ theo nguyên tắc này?

Các quy tắc bát tử khẳng định rằng yếu tố đạt được hay mất electron để đạt được cấu hình ...
Xem thêm

Chuẩn độ hoá học là gì?

Định nghĩa chuẩn độ trong hóa học Trong hóa học phân tích, chất chuẩn độ là dung dịch có nồng ...
Xem thêm

Hằng số Kc là gì? Cách tính toán hằng số cân bằng

Định nghĩa hằng số cân bằng Hằng số cân bằng là giá trị của thương số phản ứng được tính ...
Xem thêm

Chưng cất phân đoạn là gì? Định nghĩa, phân loại và so sánh

Định nghĩa chưng cất phân đoạn Chưng cất phân đoạn là một quá trình trong đó các thành phần trong ...
Xem thêm

Hóa phát quang là gì? Định nghĩa và ví dụ

Hóa phát quang được định nghĩa là ánh sáng phát ra do kết quả của phản ứng hóa học ...
Xem thêm

Định nghĩa và nguyên lý chưng cất hơi nước trong hóa học

Chưng cất hơi nước là gì? Chưng cất hơi nước là một quá trình tách được sử dụng để tinh ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker