Kiến thức Phổ thông

Chất lỏng là gì? Định nghĩa chất lỏng theo hoá học

Định nghĩa chất lỏng

Một chất lỏng là một trong những trạng thái của vật chất . Các hạt trong chất lỏng tự do chảy, vì vậy trong khi chất lỏng có thể tích xác định , nó không có hình dạng xác định. Chất lỏng bao gồm các nguyên tử hoặc phân tử được kết nối bởi các liên kết liên phân tử.

Ví dụ về chất lỏng

Ở nhiệt độ phòng , các ví dụ về chất lỏng bao gồm nước, thủy ngân , dầu thực vật , ethanol. Thủy ngân là nguyên tố kim loại duy nhất là chất lỏng ở nhiệt độ phòng , mặc dù hóa lỏng francium, Caesium, gallium và rubidium ở nhiệt độ hơi cao. Ngoài thủy ngân, nguyên tố lỏng duy nhất ở nhiệt độ phòng là brom. Chất lỏng dồi dào nhất trên Trái đất là nước.

Phép chiếu Wedge và Dash trong Hóa học là gì? - Định nghĩa và ví dụ Một nêm và dash chiếu (nêm-and-dash) là một phương tiện để đại diện cho một phân tử (bản vẽ), trong đó ba loại đường được sử dụng để đại diện cho cấu trúc ba chiều: (1) đường liền nét để đại diện cho trái phiếu mà nằm trong mặt phẳng… Đọc thêm

Tính chất của chất lỏng

Trong khi thành phần hóa học của chất lỏng có thể rất khác nhau, trạng thái của vật chất được đặc trưng bởi các tính chất nhất định:

Trọng lượng nguyên tử là gì? Danh sách trọng lượng nguyên tử của các nguyên tố - Định nghĩa trọng lượng nguyên tử Trọng lượng nguyên tử, còn được gọi là khối lượng nguyên tử tương đối, tỷ lệ khối lượng trung bình của một nguyên tố hóa học Nguyên tử với một số tiêu chuẩn. Kể từ năm 1961, đơn vị tiêu chuẩn của khối lượng nguyên tử là một phần… Đọc thêm
  • Chất lỏng là chất lỏng gần như không thể nén. Nói cách khác, ngay cả dưới áp lực, giá trị của chúng chỉ giảm nhẹ.
  • Mật độ của chất lỏng bị ảnh hưởng bởi áp suất, nhưng nhìn chung sự thay đổi mật độ là nhỏ. Mật độ của một mẫu chất lỏng là khá ổn định trong suốt. Mật độ của một chất lỏng cao hơn so với chất khí của nó và thường thấp hơn so với dạng rắn của nó.
  • Chất lỏng, giống như chất khí, có hình dạng của thùng chứa của chúng. Tuy nhiên, một chất lỏng không thể phân tán để lấp đầy một thùng chứa (vốn là tài sản của khí).
  • Chất lỏng có sức căng bề mặt, dẫn đến ướt.
  • Mặc dù chất lỏng là phổ biến trên Trái đất, trạng thái vật chất này tương đối hiếm trong vũ trụ vì chất lỏng chỉ tồn tại trong một phạm vi nhiệt độ và áp suất hẹp. Hầu hết các vật chất bao gồm khí và plasma.
  • Các hạt trong chất lỏng có sự tự do di chuyển lớn hơn trong chất rắn.
  • Khi hai chất lỏng được đặt vào cùng một vật chứa, chúng có thể trộn lẫn (có thể trộn được) hoặc không (không thể trộn được). Ví dụ về hai chất lỏng có thể trộn được là nước và ethanol. Dầu và nước là chất lỏng bất biến.
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker