Kiến Thức Phổ Thông

Chất phản ứng dư là gì? Định nghĩa và cách nhận biết chất phản ứng dư

Định nghĩa chất phản ứng dư

Chất phản ứng dư là chất phản ứng trong phản ứng hóa học với lượng lớn hơn mức cần thiết để phản ứng hoàn toàn với chất phản ứng giới hạn . Đó là chất phản ứng còn lại sau khi phản ứng hóa học đạt đến trạng thái cân bằng.

Cách nhận biết chất phản ứng dư

Chất phản ứng dư có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng phương trình hóa học cân bằng cho một phản ứng, cho tỷ lệ mol giữa các chất phản ứng. Ví dụ: nếu phương trình cân bằng cho một phản ứng là: 2 AgI + Na 2 S → Ag 2 S + 2 NaI

Bạn có thể thấy từ phương trình cân bằng có tỷ lệ mol 2: 1 giữa bạc iốt và natri sunfua. Nếu bạn bắt đầu phản ứng với 1 mol mỗi chất, thì bạc iốt là chất phản ứng giới hạn và natri sunfua là chất phản ứng dư. Nếu bạn được cho khối lượng chất phản ứng, trước tiên hãy chuyển đổi chúng thành nốt ruồi và sau đó so sánh giá trị của chúng với tỷ lệ mol để xác định chất phản ứng giới hạn và dư. Lưu ý, nếu có nhiều hơn hai chất phản ứng, một loại sẽ là chất phản ứng giới hạn và những chất khác sẽ là chất phản ứng dư thừa.

Độ hòa tan và chất phản ứng dư

Trong một thế giới lý tưởng, bạn chỉ cần sử dụng phản ứng để xác định chất phản ứng giới hạn và dư thừa. Tuy nhiên, trong thế giới thực, tính hòa tan phát huy tác dụng. Nếu phản ứng liên quan đến một hoặc nhiều chất phản ứng có độ hòa tan thấp trong dung môi, rất có thể điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tính của các chất phản ứng dư. Về mặt kỹ thuật, bạn sẽ muốn viết phản ứng và căn cứ vào phương trình lượng chất phản ứng hòa tan dự kiến. Một xem xét khác là cân bằng trong đó cả hai phản ứng tiến và lùi xảy ra.

Tags
Back to top button