Kiến thức Phổ thông

Chu kỳ bán rã là gì?

Định nghĩa chu kỳ bán rã

Chu kỳ bán rã , trong phóng xạ , khoảng thời gian cần thiết cho một nửa của hạt nhân nguyên tử của một mẫu phóng xạ phân rã (thay đổi một cách tự nhiên vào khác loài hạt nhân bằng cách phát ra các hạt và năng lượng), hay tương đương, khoảng thời gian cần thiết cho việc số lượng phân rã trên giây của vật liệu phóng xạ giảm một nửa.

Các đồng vị phóng xạ cobalt-60, được sử dụng cho xạ trị , có, ví dụ, chu kỳ bán rã của 5,26 năm. Do đó, sau khoảng thời gian đó, một mẫu ban đầu chứa 8 g coban-60 sẽ chỉ chứa 4 g coban-60 và sẽ chỉ phát ra một nửa lượng phóng xạ. Sau khoảng thời gian khác là 5,26 năm, mẫu sẽ chỉ chứa 2 g coban-60. Tuy nhiên, cả khối lượng và khối lượng của mẫu ban đầu đều giảm rõ rệt, vì hạt nhân coban-60 không ổn định phân rã thành hạt nhân niken-60 ổn định, vẫn tồn tại với coban vẫn chưa bị phá hủy.

Chu kỳ bán rã là tính chất đặc trưng của các hạt nhân nguyên tử không ổn định khác nhau và cách thức đặc biệt mà chúng phân rã. Phân rã alpha và beta thường là các quá trình chậm hơn phân rã gamma. Chu kỳ bán rã cho phân rã beta nằm trong khoảng từ một phần trăm giây và, đối với phân rã alpha , tăng từ khoảng một phần triệu của một giây. Chu kỳ bán rã cho phân rã gamma có thể quá ngắn để đo (khoảng 10 -14 giây), mặc dù một loạt các chu kỳ bán rã cho phát xạ gamma đã được báo cáo.

Xem thêm:

Brane là gì? Định nghĩa và mối liên hệ với Lý thuyết dây

Định nghĩa của “'Brane” Trong vật lý lý thuyết, một Brane (viết tắt của màng ) là một vật thể ...
Xem thêm

Tính chất toán học của sóng

Sóng vật lý, hoặc sóng cơ học , hình thành thông qua sự rung động của môi trường, có thể ...
Xem thêm

Tìm hiểu Bức xạ điện từ là gì: Định nghĩa, khám phá và tính chất

Định nghĩa bức xạ điện từ Bức xạ điện từ là năng lượng tự duy trì với các thành phần ...
Xem thêm

Hydro là gì? Tìm hiểu về liên kết Hydro trong tự nhiên

Định nghĩa hydro Hydrogen là tên cho nguyên tố với số nguyên tử 1 và được thể hiện bằng ký ...
Xem thêm

Mạ điện là gì? Ai là người phát minh ra kỹ thuật này?

Định nghĩa mạ điện Mạ điện là một quá trình trong đó một lớp phủ kim loại được thêm vào ...
Xem thêm

Bầu khí quyển của Mặt Trời: Sắc quyển, Quang quyển và Vành nhật hoa

Bầu khí quyển của Mặt Trời bao gồm một vài lớp, chủ yếu là quang quyển, sắc quyển và Vành ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker