Kiến thức Phổ thông

Đất hiếm là gì?

Thuộc tính đất hiếm

Khi bạn nhìn vào Bảng tuần hoàn , có một khối các phần tử gồm hai hàng nằm bên dưới phần chính của biểu đồ. Các nguyên tố này, cộng với lanthanum (nguyên tố 57) và Actinium (nguyên tố 89), được gọi chung là các nguyên tố đất hiếm hoặc kim loại đất hiếm. Trên thực tế, chúng không đặc biệt hiếm, nhưng trước năm 1945, các quy trình dài và tẻ nhạt được yêu cầu để tinh chế kim loại khỏi các oxit của chúng. Quá trình trao đổi ion và chiết dung môi được sử dụng ngày nay để nhanh chóng tạo ra đất hiếm có độ tinh khiết cao, chi phí thấp, nhưng tên cũ vẫn được sử dụng. Các kim loại đất hiếm được tìm thấy trong nhóm 3 của bảng tuần hoàn , và thứ 6 ( cấu hình điện tử 5 ngày ) và thứ 7 (5 fcấu hình điện tử) kỳ. Có một số đối số để bắt đầu chuỗi chuyển tiếp thứ 3 và thứ 4 với lutetium và lawrencium thay vì lanthanum và Actinium.

Có hai khối đất hiếm, chuỗi lanthanide và chuỗi Actinide. Lanthanum và Actinium đều nằm trong nhóm IIIB của bảng. Khi bạn nhìn vào bảng tuần hoàn , chú ý rằng các số nguyên tử thực hiện một bước nhảy từ lanthanum (57) sang hafnium (72) và từ Actinium (89) đến rutherfordium (104). Nếu bạn bỏ qua xuống cuối bảng, bạn có thể theo các số nguyên tử từ lanthanum đến cerium và từ Actinium đến thorium, sau đó quay trở lại cơ thể chính của bảng. Một số nhà hóa học loại trừ lanthanum và Actinium khỏi các loại đất hiếm, xem xét các lanthanide bắt đầu theo lanthanum và Actinide để bắt đầu theo Actinium. Theo một cách nào đó, đất hiếm là kim loại chuyển tiếp đặc biệt, sở hữu nhiều thuộc tính của các yếu tố này.

Thuộc tính chung của đất hiếm

Những tính chất phổ biến này áp dụng cho cả lanthanides và actinide.

  • Các loại đất hiếm là kim loại bạc, trắng bạc hoặc xám.
  • Các kim loại có độ bóng cao nhưng dễ bị xỉn màu trong không khí.
  • Các kim loại có độ dẫn điện cao.
  • Các loại đất hiếm chia sẻ nhiều đặc tính chung. Điều này làm cho chúng khó phân tách hoặc thậm chí phân biệt với nhau.
  • Có sự khác biệt rất nhỏ về độ hòa tan và sự hình thành phức tạp giữa các loại đất hiếm.
  • Các kim loại đất hiếm tự nhiên xuất hiện cùng nhau trong các khoáng chất (ví dụ, monazite là một loại photphat đất hiếm hỗn hợp).
  • Đất hiếm được tìm thấy với phi kim loại, thường ở trạng thái oxy hóa 3+. Có rất ít xu hướng thay đổi hóa trị . (Europium cũng có hóa trị 2+ và xeri cũng có hóa trị 4+.)
Xem thêm:

Sự thăng hoa là gì? Định nghĩa, ví dụ và ứng dụng

Định nghĩa thăng hoa Thăng hoa là sự chuyển từ pha rắn sang pha khí mà không qua pha lỏng ...
Xem thêm

Phân tử không phân cực là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ

Định nghĩa phân tử không phân cực trong hoá học Một phân tử không phân cực không có sự phân ...
Xem thêm

Biểu tượng nguyên tố cho đồng thau là gì?

Rất dễ bị nhầm lẫn về sự khác biệt giữa các nguyên tố và hợp kim. Một số người thắc ...
Xem thêm

Các thể của vật chất

Vật chất xảy ra ở bốn trạng thái: chất rắn, chất lỏng, chất khí và plasma. Thường thì trạng thái ...
Xem thêm

5 gốc nitơ chính thường gặp trong cuộc sống

Một gốc nitơ là một phân tử hữu cơ có chứa nguyên tố nitơ và hoạt động như một gốc ...
Xem thêm

Tính chất hoá học của nguyên tố carbohydrate

Carbonhydrat hoặc sacarit là lớp sinh khối phong phú nhất . Carbonhydrate được sử dụng để lưu trữ năng lượng, ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker