Kiến thức Phổ thông

Điểm cháy là gì?

Định nghĩa điểm cháy

Điểm cháy là nhiệt độ thấp nhất trong đó hơi của chất lỏng sẽ bắt đầu và duy trì phản ứng đốt cháy . Theo định nghĩa, nhiên liệu phải tiếp tục cháy trong ít nhất 5 giây sau khi đánh lửa bằng ngọn lửa mở để nhiệt độ được coi là điểm cháy.

So sánh điểm cháy và điểm chớp cháy

Tương phản điều này với điểm chớp cháy, đó là nhiệt độ thấp hơn mà tại đó một chất sẽ bốc cháy, nhưng có thể không tiếp tục cháy. Điểm cháy cho một loại nhiên liệu cụ thể thường không được liệt kê, trong khi các bảng điểm chớp cháy có sẵn. Nói chung, điểm cháy cao hơn điểm chớp cháy khoảng 10 C, nhưng nếu phải biết giá trị, cần xác định bằng thực nghiệm.

Xem thêm:

Phân rã phóng xạ và chu kỳ bán rã của đồng vị Beryllium

Tất cả các nguyên tử berili có bốn proton nhưng có thể có từ một đến mười neutron. Có mười ...
Xem thêm

Axit đơn cực là gì? Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa axit đơn cực Axit monoprotic là một axit chỉ tặng một nguyên tử proton hoặc hydro trên mỗi ...
Xem thêm

Tăng kali máu là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa

Tình trạng Tăng kali máu hoặc Kali cao là gì? Tăng kali máu bị phá vỡ để có nghĩa là ...
Xem thêm

Sự thăng hoa là gì? Định nghĩa, ví dụ và ứng dụng

Định nghĩa thăng hoa Thăng hoa là sự chuyển từ pha rắn sang pha khí mà không qua pha lỏng ...
Xem thêm

Điện phân là gì? Tìm hiểu về quá trình điện phân trong hoá học

Định nghĩa điện phân trong hóa học Điện phân là sự đi qua của dòng điện trực tiếp thông qua ...
Xem thêm

Lý thuyết lực đẩy cặp electron là gì?

Định nghĩa Lý thuyết lực đẩy cặp electron Lý thuyết lực đẩy cặp electron vỏ hóa trị ( VSEPR ) ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker