Kiến thức Phổ thông

Định luật Avogadro là gì? Định nghĩa, khám phá và ứng dụng thực tế

Định luật Avogadro là mối quan hệ quy định rằng ở cùng nhiệt độ và áp suất, thể tích bằng nhau của tất cả các khí chứa cùng một số phân tử. Luật này được mô tả bởi nhà hóa học và vật lý học người Ý Amedeo Avogadro vào năm 1811.

Phương trình định luật Avogadro

Có một vài cách để viết luật khí này , đó là một mối quan hệ toán học. Nó có thể được nêu: k = V / n

Trong đó k là hằng số tỷ lệ V là thể tích của một chất khí và n là số mol của một chất khí/ Định luật Avogadro cũng có nghĩa là hằng số khí lý tưởng có cùng giá trị cho tất cả các loại khí, vì vậy: hằng số = p 1 V 1 / T 1 n 1 = P 2 V 2 / T 2 n 2

V 1 / n 1 = V 2 / n 2

V 1 n 2 = V 2 n 1

Trong đó p là áp suất của khí, V là thể tích, T là nhiệt độ và n là số mol

Ý nghĩa của Định luật Avogadro

  • Thể tích mol của tất cả các khí lý tưởng ở 0 ° C và áp suất 1 atm là 22,4 lít.
  • Nếu áp suất và nhiệt độ của khí không đổi, khi lượng khí tăng thì thể tích tăng.
  • Nếu áp suất và nhiệt độ của một chất khí không đổi, khi lượng khí giảm thì thể tích giảm.
  • Bạn chứng minh Luật Avogadro mỗi khi bạn thổi bong bóng.

Ví dụ về Định luật Avogadro

Giả sử bạn có 5,00 L khí chứa 0,965 mol phân tử . Thể tích mới của khí sẽ là bao nhiêu nếu lượng tăng lên 1,80 mol, giả sử áp suất và nhiệt độ được giữ không đổi?

Chọn hình thức thích hợp của luật để tính toán. Trong trường hợp này, một lựa chọn tốt là: V 1 n 2  = V 2 n 1

=> (5,00 L) (1,80 mol) = (x) (0,965 mol)

=> x = (5,00 L) (1,80 mol) / (0,965 mol)

=> x = 9,33 L

Xem thêm:

Quá trình đẳng nhiệt là gì?

Một quá trình đẳng nhiệt trong vật lý là gì? Khoa học vật lý nghiên cứu các vật thể và ...
Xem thêm

Tìm hiểu: Hạt Photon là gì?

Photon là gì? Một photon là một hạt ánh sáng được định nghĩa là một bó rời rạc (hoặc lượng ...
Xem thêm

Độ không tuyệt đối là gì: Định nghĩa và các tính chất liên quan

Định nghĩa độ không tuyệt đối Độ không tuyệt đối được định nghĩa là điểm không thể loại bỏ nhiệt ...
Xem thêm

Vector là gì: Định nghĩa thay đổi theo từng lĩnh vực nghiên cứu

Thuật ngữ "vectơ" có các định nghĩa khác nhau trong khoa học, chủ yếu phụ thuộc vào chủ đề là ...
Xem thêm

Hiệu ứng quang điện là gì: Phát kiến giúp Einstein đạt giải Nobel Vật lý năm 1921

Hiệu ứng quang điện đặt ra một thách thức đáng kể cho nghiên cứu quang học trong phần sau của ...
Xem thêm

Tìm hiểu: Hạt Graviton là gì?

Hạt graviton là gì? Graviton là một hạt giả thuyết được cho là chịu trách nhiệm truyền lực hấp dẫn ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker