Kiến Thức Phổ Thông

Đóng băng là gì? Định nghĩa điểm đóng băng trong khoa học

Định nghĩa đóng băng

Quá trình mà qua đó một chất thay đổi từ chất lỏng sang chất rắn . Tất cả các chất lỏng ngoại trừ helium đều bị đóng băng khi nhiệt độ trở nên đủ lạnh. Thí dụ: Nước đổi thành băng.

Định nghĩa điểm đóng băng

Điểm đóng băng là nhiệt độ tại đó chất lỏng chuyển thành chất rắn. Điểm đóng băng của một chất không nhất thiết giống như điểm nóng chảy của nó.

Tags
Back to top button