Kiến Thức Phổ Thông

Động mạch não là gì? Tìm hiểu về cấu tạo của nguồn cấp máu cho não

Động mạch não là nguồn cấp máu cho não

Não được cấp máu từ hai nguồn chính là động mạch cảnh trong và động mạch đốt sống. Động mạch cảnh trong bắt nguồn từ động mạch cảnh chung, nó chia ra hai nhánh cấp máu cho não là động mạch não trước và động mạch thông sau.  Phần tận của động mạch cảnh trong tiếp nối với động mạch não giữa.

Động mạch đốt sống có ở hai bên phải và trái, chúng bắt nguồn từ động mạch dưới đòn rồi hợp thành động mạch nền.  Từ động mạch nền tách ra các nhánh nhỏ hơn để cấp máu cho vùng cầu não, tiểu não.  Phần tận của động mạch nền chuyển thành động mạch não sau.

Cấu tạo động mạch não

Có ba động mạch não chính: Động mạch não trước, động mạch não giữa và động mạch não sau.  Mỗi động mạch não cấp máu cho một vùng não nào đó. Cụ thể:

  1. Động mạch não trước cấp máu cho vùng trước trong của đại não.  
  2. Động mạch não giữa cấp máu cho phần lớn vùng ngoài của não.  
  3. Động mạch não sau cấp máu cho cả mặt trong lần mặt ngoài của phía sau não.

Vòng nối Willis

Một số nhánh của động mạch cảnh trong và động mạch đốt sống (hai nguồn cấp máu cho não) nối với nhau tạo thành vòng nối động mạch có tên là vòng nối Willis.  Vòng nối được đặt tên theo tên của nhà sinh lý học người Anh – Thomas Willis.

Vòng nối này được tạo thành từ năm thành phần chính:

  1. Động mạch não trước – bắt nguồn từ động mạch cảnh trong.
  2. Động mạch thông trước – giúp nối hai động mạch não trước với nhau.
  3. Động mạch cảnh trong.
  4. Động mạch thông sau – bắt nguồn từ động mạch cảnh trong.
  5. Động mạch não sau – bắt nguồn từ động mạch đốt sống.
Fig 1.3 - Schematic of the blood supply to the brain. Circle of Willis
Tags
Back to top button