Kiến thức Phổ thông

Phân rã phóng xạ và chu kỳ bán rã của đồng vị Beryllium

Tất cả các nguyên tử berili có bốn proton nhưng có thể có từ một đến mười neutron. Có mười đồng vị beryllium được biết đến, từ Be-5 đến Be-14. Nhiều đồng vị beryllium có nhiều đường phân rã tùy thuộc vào năng lượng tổng thể của hạt nhân và tổng số lượng tử động lượng góc của nó.

Bảng này liệt kê các đồng vị đã biết của berili, chu kỳ bán rã của chúng và loại phân rã phóng xạ. Mục đầu tiên tương ứng với hạt nhân trong đó j = 0 hoặc đồng vị ổn định nhất. Các đồng vị có nhiều sơ đồ phân rã được biểu thị bằng một loạt các giá trị chu kỳ bán rã giữa chu kỳ bán rã ngắn nhất và dài nhất cho loại phân rã đó.

Bảng chu kỳ bán rã các đồng vị Beryllium

Đồng vịChu kỳ bán phân rãPhân rã
Be-5không rõp
Be-65.8 x 10-22 giây – 7.2 x 10-21 giâyp hoặc α
Be-753.22 d3.7 x 10-22 giây – 3.8 x 10-21 giâyECα, 3He, p dương
Be-81.9 x 10-22 giây – 1.2 x 10-16 giây1.6 x 10-22 giây – 1.2 x 10-19 giâyαα D, 3He, IT, n, p dương
Be-9Stable4.9 x 10-22 giây – 8.4 x 10-19 giây9.6 x 10-22 giây – 1.7 x 10-18 giâyN/AIT hoặc n dươngα, D, IT, n, p dương
Be-101.5 x 106 yrs7.5 x 10-21 giây1.6 x 10-21 giây – 1.9 x 10-20 giâyβ-np
Be-1113.8 giây2.1 x 10-21 giây – 1.2 x 10-13 giâyβ-n
Be-1221.3 msβ-
Be-132.7 x 10-21 giâyn
Be-144.4 msβ-
αβ-DECγ3HeITnpphân rã alphaphân rã betahạt nhân deuteron hoặc hydro-2 bị đẩy rachụp electronhạt nhân helium-3 bị đẩy rachuyển tiếp đồng phânphát xạ neutronphát xạ proton

Chất tinh khiết là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ - Định nghĩa chất tinh khiết Trong hóa học, một chất nguyên chất là một mẫu vật chất có cả thành phần xác định và không đổi và tính chất hóa học riêng biệt . Để tránh nhầm lẫn, một chất tinh khiết thường được gọi là "chất hóa học". Ví dụ về các chất tinh… Đọc thêm
Dung môi là gì? Định nghĩa dung môi phổ quát trong hoá học - Định nghĩa dung môi trong hóa học Một dung môi là thành phần của một giải pháp có mặt với số lượng lớn nhất. Nó là chất trong đó chất tan được hòa tan. Ví dụ: Dung môi cho nước biển là nước. Dung môi cho không khí là nitơ . Dung môi phổ quát… Đọc thêm
Quy tắc Octet trong hoá học là gì và tại sao các nguyên tố tuân thủ theo nguyên tắc này? - Các quy tắc bát tử khẳng định rằng yếu tố đạt được hay mất electron để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất. Dưới đây là một lời giải thích về cách thức hoạt động và lý do tại sao các yếu tố tuân theo quy tắc bát tử. Quy tắc Octet… Đọc thêm
Show More
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker