Kiến thức Phổ thông

Entanpi tiêu chuẩn của sự hình thành O2

Tại sao Entanpi tiêu chuẩn của sự hình thành O2 bằng không?

Để hiểu entanpy tiêu chuẩn của sự hình thành của  O2 Bằng không, bạn cần hiểu định nghĩa của entanpy tiêu chuẩn của sự hình thành . Đây là sự thay đổi của entanpi khi một mol của một chất ở trạng thái tiêu chuẩn được hình thành từ các nguyên tố của nó trong điều kiện trạng thái tiêu chuẩn là 1 áp suất khí quyển và nhiệt độ 298K. Khí oxy bao gồm các nguyên tố của nó đã  ở trạng thái tiêu chuẩn , do đó không có bất kỳ thay đổi nào ở đây. Oxy (nguyên tố) ở trạng thái tiêu chuẩn là O 2 .

Điều tương tự cũng đúng với các nguyên tố khí khác, như hydro và nitơ, và các nguyên tố rắn, chẳng hạn như carbon ở dạng than chì. Entanpi tiêu chuẩn của sự hình thành bằng không đối với các phần tử ở trạng thái tiêu chuẩn của chúng.

Xem thêm:

Phản ứng trung hoà là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ

Định nghĩa phản ứng trung hòa trong hóa học Phản ứng trung hòa là phản ứng hóa học giữa axit ...
Xem thêm

Quy tắc Octet trong hoá học là gì và tại sao các nguyên tố tuân thủ theo nguyên tắc này?

Các quy tắc bát tử khẳng định rằng yếu tố đạt được hay mất electron để đạt được cấu hình ...
Xem thêm

Độ dẫn điện là gì? Tìm hiểu về hiện tượng nhiệt điện và hiện tượng siêu dẫn

Định nghĩa độ dẫn điện là gì? Độ dẫn điện là thước đo lượng dòng điện mà vật liệu có ...
Xem thêm

Có nguyên tố hoá học nào chưa được tìm ra nữa hay không?

Bảng tuần hoàn đã hoàn thành ... hay chưa? Các yếu tố là hình thức nhận dạng cơ bản của ...
Xem thêm

5 gốc nitơ chính thường gặp trong cuộc sống

Một gốc nitơ là một phân tử hữu cơ có chứa nguyên tố nitơ và hoạt động như một gốc ...
Xem thêm

Phân tử phân cực là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ

Định nghĩa phân tử phân cực Phân tử phân cực là một phân tử có chứa các liên kết cực ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker