Kiến thức Phổ thông

Nguyên tố nào trong gia đình Halide là chất lỏng?

Halide là gì?

Chỉ có một nguyên tố halogen là chất lỏng ở nhiệt độ và áp suất phòng. Bạn có biết nó là gì không? Mặc dù clo có thể được xem như là một chất lỏng màu vàng, nhưng điều này chỉ xảy ra ở nhiệt độ thấp hoặc áp suất tăng khác. Nguyên tố halogen duy nhất là chất lỏng ở nhiệt độ và áp suất phòng thông thường là nước brom . Trên thực tế, brom là chất phi kim duy nhất là chất lỏng trong những điều kiện này.

Một halogen là một hợp chất trong đó ít nhất một trong số các nguyên tử thuộc nhóm nguyên tố halogen . Do tính phản ứng cao của chúng, các halogen không được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng các nguyên tử đơn lẻ, nhưng chúng liên kết với các nguyên tử của chính chúng để tạo thành halogenua. Ví dụ về các halogen này là Cl 2 , I 2 , Br 2 . Flo và clo là các chất khí. Brom là một chất lỏng. Iốt và astatine là chất rắn. Mặc dù các nguyên tử không đủ đã được sản xuất để biết chắc chắn, các nhà khoa học dự đoán nguyên tố 117 (tennessine) cũng sẽ tạo thành một chất rắn trong điều kiện bình thường.

Ngoài brom, nguyên tố duy nhất khác trong bảng tuần hoàn là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và áp suất là thủy ngân. Trong khi brom, như một halogen, là một loại phi kim. Thủy ngân là một kim loại.

Xem thêm:

Định nghĩa của ‘Ortho,’ ‘Meta,’ và ‘Para’ trong Hóa học hữu cơ

Các thuật ngữ ortho , meta và para là các tiền tố được sử dụng trong hóa học hữu cơ ...
Xem thêm

Axit amin Aliphatic là gì?

Định nghĩa axit amin Aliphatic Một axit amin là một phân tử hữu cơ được đặc trưng bởi có một ...
Xem thêm

Hợp chất là gì? Định nghĩa của hợp chất cộng hoá trị

Định nghĩa hợp chất trong hóa học Từ "hợp chất" có một số định nghĩa. Trong lĩnh vực hóa học, ...
Xem thêm

Đất hiếm là gì?

Thuộc tính đất hiếm Khi bạn nhìn vào Bảng tuần hoàn , có một khối các phần tử gồm hai ...
Xem thêm

Danh pháp hóa học hữu cơ cho hydrocacbon

Đặt tên cho hydrocacbon Mục đích của danh pháp hóa học hữu cơ là chỉ ra có bao nhiêu nguyên ...
Xem thêm

Định nghĩa Nước cường toan trong hóa học, công dụng và cách xử lý

Định nghĩa Nước cường toan Nước cường toan là hỗn hợp axit hydrochloric (HCl) và axit nitric (HNO 3 ) ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker