Kiến thức Phổ thông

Hằng số cân bằng là gì?

Định nghĩa hằng số cân bằng

Định nghĩa hằng số cân bằng: Hằng số cân bằng là tỷ lệ nồng độ cân bằng của các sản phẩm được nâng lên với công suất của các hệ số cân bằng hóa học với nồng độ cân bằng của các chất phản ứng được tăng lên theo công suất của các hệ số cân bằng hóa học của chúng.

Đối với phản ứng thuận nghịch:  aA + bB → cC + dD

Hằng số cân bằng, K, bằng:  K = [C] c · [D] d / [A] a · [B] b

Cấu trúc phân tử Steroid - Có hàng trăm steroid khác nhau được tìm thấy trong các sinh vật sống. Ví dụ về steroid được tìm thấy ở người bao gồm estrogen, progesterone và testosterone. Một steroid phổ biến khác là cholesterol. Steroid được đặc trưng bởi có một bộ xương carbon với bốn vòng hợp nhất. Các nhóm chức năng… Đọc thêm

trong đó

Số Avogadro là gì? Tìm hiểu về định luật khí Avogadro - Các phân tử và số mol rất quan trọng để hiểu khi nghiên cứu hóa học và khoa học vật lý. Dưới đây là lời giải thích về ý nghĩa của các thuật ngữ này, cách chúng liên quan đến số của Avogadro và cách sử dụng chúng để tìm trọng lượng phân tử và… Đọc thêm
  • [A] = nồng độ cân bằng of A
  • [B] = nồng độ cân bằng của B
  • [C] = nồng độ cân bằng của C
  • [D] = nồng độ cân bằng của D

Đọc thêm:

Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker