Kiến thức Phổ thông

Tìm hiểu: Hạt Graviton là gì?

Hạt graviton là gì?

Graviton là một hạt giả thuyết được cho là chịu trách nhiệm truyền lực hấp dẫn. Giống như một photon, nó là một hạt không khối lượng, tuy nhiên nó là hạt spin 2 chứ không phải là hạt spin 1. Về mặt toán học đã chứng minh rằng một hạt spin 2 không khối lượng sẽ tạo ra một lực tương đương với trọng lực.

Khám phá hạt graviton

Mặc dù được chấp nhận rộng rãi để tồn tại bởi các nhà vật lý và nhà thiên văn học, việc phát hiện trực tiếp một graviton khó có thể xảy ra. Trọng lực là một lực cực kỳ yếu (so với các lực cơ bản khác) có nghĩa là các hạt chuyển nó chỉ tương tác rất yếu với vật chất. Vì tất cả các thí nghiệm cuối cùng đều dựa vào tương tác với vật chất, điều này có nghĩa là một thí nghiệm đủ nhạy cảm để phát hiện trực tiếp graviton thực tế là không thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy ra thông tin về graviton bằng cách đo sóng hấp dẫn.

Có một số thí nghiệm đang diễn ra với hy vọng phát hiện cả sóng hấp dẫn được tạo ra trong quá khứ gần đây bằng cách hợp nhất các lỗ đen hoặc sao neutron, và các thí nghiệm nhằm phát hiện dấu vết trên Nền vi sóng vũ trụ hình thành ngay sau Vụ nổ lớn.

Mô hình nguyên tử Bohr - Mô hình Bohr có một nguyên tử bao gồm một hạt nhân nhỏ tích điện dương quay quanh các electron tích điện âm. Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về Mô hình Bohr, đôi khi được gọi là Mô hình Rutherford-Bohr. Tổng quan về mô hình Bohr Niels Bohr đã đề xuất Mô… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker