Kiến thức Phổ thông

Tìm hiểu: Hạt Proton là gì?

Định nghĩa hạt proton

Hạt proton là một hạt tích điện dương nằm trong hạt nhân nguyên tử. Số lượng proton trong hạt nhân nguyên tử là yếu tố quyết định số nguyên tử của một nguyên tố, như được nêu trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố. Các proton có điện tích +1 (hoặc, xen kẽ, 1.602 x 10-19 Coulomb), trái ngược hoàn toàn với điện tích -1 có trong electron. Tuy nhiên, khối lượng của proton gấp khoảng 1,836 lần so với electron.

Vì proton nằm trong hạt nhân nguyên tử, nó là một nucleon. Vì nó có spin -1/2, nó là một fermion. Vì nó bao gồm ba quark, nó là một baryon triquark, một loại hadron. (Cần phải rõ ràng vào thời điểm này, các nhà vật lý thực sự thích tạo ra các loại cho các hạt.)

  • Khối lượng: 938 MeV / c2 = 1,67 x 10-27 kg
  • Phí: +1 đơn vị cơ bản = 1.602 x 10-19 Coulomb
  • Đường kính: 1,65 ^ 10-15 m

Khám phá hạt Proton

Các proton được phát hiện bởi Ernest Rutherford vào năm 1918 (mặc dù khái niệm này đã được đề xuất trước đó bởi công trình của Eugene Goldstein). Các proton từ lâu được cho là một hạt cơ bản cho đến khi phát hiện ra các hạt quark. Trong mô hình quark, giờ đây người ta đã hiểu rằng proton bao gồm hai quark lên và một quark xuống, được trung gian bởi các gluon trong Mô hình chuẩn của vật lý lượng tử.

Đọc thêm:

Lân quang là gì? Định nghĩa và ví dụ về hiện tượng phát sáng lạ kỳ này - Định nghĩa lân quang Sự phát quang là sự phát quang xảy ra khi năng lượng được cung cấp bởi bức xạ điện từ , thường là tia cực tím . Nguồn năng lượng chuyển một electron của nguyên tử từ trạng thái năng lượng thấp hơn sang trạng thái năng lượng cao hơn "kích… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Show More
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker