Kiến thức Phổ thông

Hiệu ứng Compton là gì và nó hoạt động như thế nào trong Vật lý?

Hiệu ứng Compton (còn gọi là tán xạ Compton) là kết quả của một photon năng lượng cao va chạm với mục tiêu, giải phóng các electron liên kết lỏng lẻo từ lớp vỏ ngoài của nguyên tử hoặc phân tử. Bức xạ tán xạ trải qua một sự thay đổi bước sóng không thể giải thích theo lý thuyết sóng cổ điển, do đó hỗ trợ cho lý thuyết photon của Einstein. Có lẽ ý nghĩa quan trọng nhất của hiệu ứng là nó cho thấy ánh sáng không thể giải thích đầy đủ theo hiện tượng sóng. Tán xạ Compton là một ví dụ về một dạng tán xạ ánh sáng không đàn hồi bởi một hạt tích điện. Sự tán xạ hạt nhân cũng xảy ra, mặc dù hiệu ứng Compton thường đề cập đến sự tương tác với các điện tử.

Hiệu ứng này lần đầu tiên được chứng minh vào năm 1923 bởi Arthur Holly Compton (ông đã nhận được giải thưởng Nobel Vật lý năm 1927). Sinh viên tốt nghiệp của Compton, Y.H. Woo, sau đó đã xác minh hiệu quả.

Làm thế nào Compton tán xạ hoạt động

Sự tán xạ được thể hiện được mô tả trong sơ đồ. Một photon năng lượng cao (thường là tia X hoặc tia gamma) va chạm với một mục tiêu, có các electron liên kết lỏng lẻo ở lớp vỏ ngoài của nó. Photon tới có năng lượng E và động lượng tuyến tính p:

E = hc / lambda

p = E / c

Photon cung cấp một phần năng lượng của nó cho một trong những electron gần như tự do, dưới dạng động năng, như mong đợi trong một vụ va chạm hạt. Chúng ta biết rằng tổng năng lượng và động lượng tuyến tính phải được bảo toàn. Phân tích các mối quan hệ năng lượng và động lượng cho photon và electron, bạn kết thúc với ba phương trình:

  • năng lượng
  • động lượng thành phần x
  • động lượng thành phần y

… Trong bốn biến:

Số nguyên tố lớn nhất là gì? - Số nguyên tố lớn nhất từng được biết đến Các số nguyên tố được biết đến lớn nhất (tính đến tháng 1 năm 2019) là 282.589.933 - 1, một số trong đó có 24.862.048 chữ số khi viết trong hệ 10. Nó được tìm thấy bởi Patrick Laroche của Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS)… Đọc thêm
  • phi, góc tán xạ của electron
  • theta, góc tán xạ của photon
  • Ee, năng lượng cuối cùng của electron
  • E ‘, năng lượng cuối cùng của photon

Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến năng lượng và hướng của photon, thì các biến electron có thể được coi là hằng số, nghĩa là có thể giải hệ phương trình. Bằng cách kết hợp các phương trình này và sử dụng một số thủ thuật đại số để loại bỏ các biến, Compton đã đi đến các phương trình sau (rõ ràng có liên quan, vì năng lượng và bước sóng có liên quan đến photon):

1 / E’ – 1 / E = 1/( me c 2) * (1 – cos theta)

Trọng lượng riêng là gì? - Định nghĩa trọng lượng riêng Trọng lượng riêng của một chất là tỷ lệ mật độ của nó với một chất tham chiếu xác định. Tỷ lệ này là một số thuần túy, không chứa đơn vị. Nếu tỷ lệ trọng lượng riêng của một chất nhất định nhỏ hơn 1, điều đó có nghĩa… Đọc thêm

lambda’ – lambda = h/(me c) * (1 – cos theta)

Giá trị h / (me c) được gọi là bước sóng Compton của electron và có giá trị 0,002426nm (hoặc 2,426 x 10-12 m). Tất nhiên, đây không phải là bước sóng thực sự, nhưng thực sự là hằng số tỷ lệ cho sự thay đổi bước sóng.

Phân tích và dẫn xuất này dựa trên quan điểm hạt và kết quả rất dễ kiểm tra. Nhìn vào phương trình, có thể thấy rõ rằng toàn bộ sự dịch chuyển có thể được đo lường hoàn toàn theo góc độ của photon bị tán xạ. Mọi thứ khác ở bên phải của phương trình là một hằng số. Các thí nghiệm cho thấy đây là trường hợp, hỗ trợ rất nhiều cho việc giải thích photon của ánh sáng.

Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker