Kiến thức Phổ thông

Những nguyên tố nào được đặt theo tên con người?

Có 14 nguyên tố được đặt theo tên của con người, mặc dù chỉ có 13 trong số các tên được chính thức chấp nhận bởi Liên minh Hóa học thuần túy và ứng dụng quốc tế (IUPAC).

 • Samarium (Sm, 62): Nguyên tố đầu tiên được đặt tên để vinh danh một người, Samarium được đặt tên cho quặng của nó, samarskite, được đặt tên cho VE Samarsky-Bukjovets, kỹ sư khai thác mỏ người Nga cho phép các nhà nghiên cứu truy cập vào các mẫu khoáng sản của mình.
 • Bohrium (Bh, 107): Niels Bohr
 • Curium (Cm, 96): Pierre và Marie Curie
 • Einsteinium (Es, 99): Albert Einstein
 • Fermi (Fm, 100): Enrico Fermi
 • Gallium (Ga, 31): Được đặt tên theo cả Gallia (tiếng Latin nghĩa là Pháp) và người phát hiện ra nó, Lecoq de Boisbaudran ( le coq , từ tiếng Pháp có nghĩa là gà trống dịch sang tiếng gallus trong tiếng Latin)
 • Hahnium (105): Otto Hahn (Dubnium, được đặt tên theo Dubna ở Nga, là tên được IUPAC chấp nhận cho nguyên tố 105)
 • Lawrencium (Lr, 103): Ernest Lawrence
 • Meitnerium (Mt, 109): Lise Meit ner
 • Mendelevium (Md, 101): Dmitri Mendeleev
 • Nobelium (số 102): Alfred Nobel
 • Roentgenium (Rg, 111): Wilhelm Roentgen (trước đây là Ununumium)
 • Rutherfordium (Rf, 104): Ernest Rutherford
 • Seaborgium (Sg, 106): Glenn T. Seaborg
Thuộc tính và phản ứng của chuỗi các nguyên tố Actinide - Ở dưới cùng của bảng tuần hoàn, có một nhóm các nguyên tố kim loại phóng xạ đặc biệt. Những nguyên tố này có tính chất thú vị và đóng một vai trò quan trọng trong hóa học hạt nhân. Định nghĩa Actinides Các Actinide hoặc Actinoids là một tập hợp các nguyên tố phóng… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker