Khoa học vũ trụ

Tìm hiểu về Mặt trăng Titania sao Thiên Vương

Giới thiệu

Titania là mặt trăng lớn nhất của sao Thiên Vương và là mặt trăng lớn thứ tám trong hệ Mặt Trời. Giống như nhiều mặt trăng khác của sao Thiên Vương, nó được đặt theo tên của một nhân vật của William Shakespeare. Titania được William Herschel phát hiện năm 1787 cùng ngày ông phát hiện ra Oberon, một mặt trăng khác của sao Thiên Vương

Sơ yếu lý lịch về mặt trăng Titania

  • Đường kính: 1,577.8 km
  • Khối lượng: 3.42 × 10^21 kg (4.7% Mặt Trăng)
  • Quay quanh: Sao Thiên Vương
  • Bán trục lớn: 436,300 km
  • Chu kỳ: 8.7 ngày
  • Nhiệt độ bề mặt: -203 °C
  • Ngày tìm ra : 11/1//1787
  • Tìm ra bởi: William Herschel

Biểu đồ về Titania

Tìm hiểu về Mặt trăng Titania sao Thiên Vương
Kích thước Titania so với Trái Đất và Mặt Trăng
Tìm hiểu về Mặt trăng Titania sao Thiên Vương
So sánh kích thước các mặt trăng của sao Thiên Vương (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania và Oberon)
Chủ đề xuất hiện trong bài viết
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker