Kiến thức Phổ thông

Năng lượng liên kết là gì?

Định nghĩa năng lượng liên kết trong hóa học

Năng lượng liên kết (E) được định nghĩa là số lượng năng lượng cần thiết để phá vỡ một nốt ruồi của các phân tử vào thành phần của nó nguyên tử . Nó là thước đo sức mạnh của liên kết hóa học. Năng lượng liên kết còn được gọi là entanpy liên kết (H) hoặc đơn giản là cường độ liên kết.

Năng lượng liên kết dựa trên mức trung bình của các giá trị phân ly liên kết cho các loài trong pha khí, thường ở nhiệt độ 298 Kelvin. Nó có thể được tìm thấy bằng cách đo hoặc tính toán sự thay đổi entanpi khi phá vỡ một phân tử thành các nguyên tử và ion thành phần của nó và chia giá trị cho số lượng liên kết hóa học. Ví dụ, sự thay đổi entanpy của việc phá vỡ metan (CH 4 ) thành nguyên tử carbon và bốn ion hydro, chia cho bốn (số lượng CH) liên kết, tạo ra năng lượng liên kết.

Năng lượng liên kết không giống như năng lượng phân ly liên kết. Giá trị năng lượng liên kết là trung bình của năng lượng phân ly liên kết trong một phân tử. Phá vỡ các liên kết tiếp theo đòi hỏi một lượng năng lượng khác nhau.

Thuốc thử giới hạn là gì? - Định nghĩa chất phản ứng giới hạn (thuốc thử giới hạn) Chất phản ứng giới hạn hoặc thuốc thử hạn chế là chất phản ứng trong phản ứng hóa học quyết định lượng sản phẩm được tạo thành. Xác định chất phản ứng giới hạn giúp tính toán năng suất lý thuyết của phản ứng.… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Show More
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker