Kiến thức Phổ thông

Nguyên tố hóa học là gì? Tìm hiểu định nghĩa cốt lõi của bộ môn khoa học này

Định nghĩa nguyên tố hoá học

Một nguyên tố hóa học là một chất không thể bị phá vỡ bằng phương tiện hóa học. Mặc dù các nguyên tố không bị thay đổi bởi các phản ứng hóa học, các nguyên tố mới có thể được hình thành bởi các phản ứng hạt nhân.

Các nguyên tố được xác định bởi số lượng proton mà chúng sở hữu. Các nguyên tử của một nguyên tố đều có cùng số proton, nhưng chúng có thể có số electron và neutron khác nhau. Việc thay đổi tỷ lệ electron thành proton tạo ra các ion, đồng thời thay đổi số lượng đồng vị hình thành neutron.

Có 115 nguyên tố đã biết, mặc dù bảng tuần hoàn có không gian cho 118 trong số chúng. Các nguyên tố 113, 115 và 118 đã được yêu cầu, nhưng yêu cầu xác minh để kiếm được một vị trí trên bảng tuần hoàn. Nghiên cứu cũng đang được tiến hành để tạo ra phần tử 120. Khi phần tử 120 được tạo và xác minh, bảng tuần hoàn sẽ cần phải được thay đổi để phù hợp với nó!

Định nghĩa ký hiệu nguyên tố trong hóa học

Trong hóa học, một ký hiệu nguyên tố thường liên quan đến chữ viết tắt một hoặc hai chữ cái cho một nguyên tố hóa học , mặc dù thuật ngữ này cũng có thể được áp dụng cho các ký hiệu giả kim. Ký hiệu phần tử là chữ viết tắt một hoặc hai chữ cái cho tên thành phần hóa học. Khi một biểu tượng bao gồm hai chữ cái, chữ cái đầu tiên luôn được viết hoa, trong khi chữ cái thứ hai là chữ thường. Các ký hiệu nguyên tố cũng có thể đề cập đến các ký hiệu giả kim cho các nguyên tố hoặc cho các ký hiệu được sử dụng để mô tả các đồng vị.

Ví dụ ký hiệu nguyên tố

Ví dụ về các ký hiệu nguyên tố hiện đại bao gồm H cho hydro , He cho helium và Ca cho canxi . Chữ cái đầu tiên của một ký hiệu phần tử được viết hoa, trong khi chữ cái thứ hai là chữ thường. Một ví dụ về ký hiệu phần tử không dùng nữa là Cb cho columbium, tên cũ của nguyên tố niobi. Tuy nhiên, một số nguyên tố giữ lại các biểu tượng cũ của chúng khi chúng thay đổi tên. Ví dụ, Ag là ký hiệu nguyên tố cho bạc, đã từng được gọi là argentum.

Xem thêm:

Định luật Ohm (Ôm) là gì: Lịch sử khám phá, công thức và ứng dụng

Định luật Ôm là gì? Định luật Ohm là một quy tắc để phân tích các mạch điện, mô tả ...
Xem thêm

Tính chất hoá học của bạc hà mèo

Bạc hà mèo là gì? Bạc hà mèo, Nepeta cataria , là thành viên của gia đình bạc hà hoặc ...
Xem thêm

Strontium trong pháo hoa là gì?

Các nguyên tố trong pháo hoa Muối kim loại rất quan trọng trong pháo hoa và pháo hoa khác. Một ...
Xem thêm

Định nghĩa hóa trị trong hóa học là gì?

Hoá trị là gì? Hóa trị thường là số lượng điện tử cần thiết để lấp đầy lớp vỏ ngoài ...
Xem thêm

Toả nhiệt là gì?

Định nghĩa tỏa nhiệt Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một phản ứng hoặc quá trình giải ...
Xem thêm

Có nguyên tố hoá học nào chưa được tìm ra nữa hay không?

Bảng tuần hoàn đã hoàn thành ... hay chưa? Các yếu tố là hình thức nhận dạng cơ bản của ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker