Kiến thức Phổ thông

Nguyên tố kim loại nhất?

Nguyên tố kim loại nhất là francium . Tuy nhiên, francium là một nguyên tố nhân tạo, ngoại trừ một đồng vị và tất cả các đồng vị đều có tính phóng xạ đến mức chúng gần như phân rã ngay lập tức thành một nguyên tố khác. Nguyên tố tự nhiên có tính kim loại cao nhất là Caesium , được tìm thấy trực tiếp trên francium trên bảng tuần hoàn.

Tính chất kim loại của nguyên tố là gì?

Có một số tính chất liên quan đến kim loại. Mức độ mà một yếu tố hiển thị các tính chất này là tính chất kim loại hoặc tính kim loại của nó . Đặc tính kim loại là tổng hợp các tính chất hóa học nhất định  , tất cả đều liên quan đến việc một nguyên tử của nguyên tố có thể mất các electron ngoài cùng hoặc hóa trị dễ dàng như thế nào. Những tính chất này bao gồm:

  • Có thể thay thế hydro từ axit loãng
  • Hình thành các oxit và clorua cơ bản
  • Kim loại cũng có xu hướng sáng bóng, chất dẫn nhiệt và điện tốt, dễ uốn, dễ uốn và cứng, nhưng các tính chất vật lý này không phải là cơ sở của đặc tính kim loại.

Bảng tuần hoàn cho các nguyên tố kim loại

Bạn có thể dự đoán ký tự kim loại của một yếu tố bằng bảng tuần hoàn. Ký tự kim loại tăng khi bạn di chuyển xuống một nhóm (cột) của bảng tuần hoàn. Điều này là do các nguyên tử đạt được mức vỏ điện tử khi bạn di chuyển xuống bàn. Mặc dù có nhiều proton (điện tích dương hơn) khi bạn di chuyển xuống một nhóm, lớp vỏ ngoài của electron nằm cách xa hạt nhân hơn, do đó, các electron hóa trị dễ dàng tách ra khỏi các nguyên tử hơn.

Ký tự kim loại giảm khi bạn di chuyển từ trái sang phải qua một khoảng thời gian (hàng) của bảng tuần hoàn. Điều này là do các nguyên tử dễ dàng chấp nhận các electron hơn để lấp đầy vỏ electron khi bạn di chuyển trong một khoảng thời gian. Các phần tử ở phía bên trái của bảng tuần hoàn có nhiều khả năng tặng một electron hơn các phần tử ở phía bên phải của bảng. Do đó, ký tự kim loại nhất được tìm thấy trong một phần tử ở phía bên trái phía dưới của bảng tuần hoàn.

Danh pháp hóa học hữu cơ cho hydrocacbon - Đặt tên cho hydrocacbon Mục đích của danh pháp hóa học hữu cơ là chỉ ra có bao nhiêu nguyên tử carbon trong một chuỗi, làm thế nào các nguyên tử được liên kết với nhau, và danh tính và vị trí của bất kỳ nhóm chức nào trong phân tử. Tên gốc của các… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker