Kiến thức Phổ thông

Nhiệt lượng kế là gì?

Nhiệt lượng kế là phương pháp đo sự truyền nhiệt trong phản ứng hóa học hoặc các quá trình vật lý khác, chẳng hạn như thay đổi giữa các trạng thái khác nhau của vật chất. Thuật ngữ “nhiệt lượng kế” xuất phát từ calor Latin (“nhiệt”) và metron Hy Lạp (“đo lường”), vì vậy nó có nghĩa là “đo nhiệt”. Các thiết bị được sử dụng để thực hiện các phép đo nhiệt lượng được gọi là nhiệt lượng kế.

Cách hoạt động của nhiệt lượng kế

Vì nhiệt là một dạng năng lượng, nó tuân theo các quy tắc bảo tồn năng lượng. Nếu một hệ thống được chứa trong sự cách ly nhiệt (nói cách khác, nhiệt không thể đi vào hoặc rời khỏi hệ thống), thì bất kỳ năng lượng nhiệt nào bị mất trong một phần của hệ thống phải được lấy ở một phần khác của hệ thống.

Nếu bạn có một phích tốt, cách ly nhiệt, ví dụ, có chứa cà phê nóng, cà phê sẽ vẫn nóng trong khi được niêm phong trong phích. Tuy nhiên, nếu bạn cho đá vào cà phê nóng và niêm phong lại, khi bạn mở nó sau đó, bạn sẽ thấy rằng cà phê bị mất nhiệt và đá thu được nhiệt … và kết quả là làm tan chảy cà phê của bạn !

Bây giờ hãy giả sử rằng thay vì cà phê nóng trong phích, bạn có nước bên trong nhiệt lượng kế. Nhiệt lượng kế được cách nhiệt tốt, và một nhiệt kế được tích hợp vào nhiệt lượng kế để đo chính xác nhiệt độ của nước bên trong. Nếu chúng ta sau đó đặt đá vào nước, nó sẽ tan chảy – giống như trong ví dụ về cà phê. Nhưng lần này, nhiệt lượng kế liên tục đo nhiệt độ của nước. Nhiệt đang rời khỏi nước và đi vào băng, khiến nó tan chảy, vì vậy nếu bạn xem nhiệt độ trên nhiệt lượng kế, bạn sẽ thấy nhiệt độ của nước giảm xuống. Cuối cùng, tất cả các băng sẽ bị tan chảy và nước sẽ đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt mới, trong đó nhiệt độ không còn thay đổi.

Từ sự thay đổi nhiệt độ trong nước, bạn có thể tính được lượng năng lượng nhiệt mà nó cần để gây ra sự tan chảy của băng. Và đó, các bạn của tôi, là nhiệt lượng kế.

Xem thêm:

Uranium là gì? Tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về nguyên tố đặc biệt này

Tìm hiểu về nguyên tố Uranium Uranium là một kim loại cực kỳ nặng, nhưng thay vì chìm vào lõi ...
Xem thêm

Sự vướng víu lượng tử là gì?

Sự vướng víu lượng tử trong vật lý Sự vướng víu lượng tử là một trong những nguyên tắc trung ...
Xem thêm

Sóng âm thanh là gì?

Sóng âm là sóng dọc vì trong các sóng này sự dịch chuyển của hạt trung bình dọc theo hướng ...
Xem thêm

Định luật Avogadro là gì? Định nghĩa, khám phá và ứng dụng thực tế

Định luật Avogadro là mối quan hệ quy định rằng ở cùng nhiệt độ và áp suất, thể tích bằng ...
Xem thêm

Số nguyên tử là gì? Định nghĩa, ví dụ và mối liên hệ với các nguyên tố

Định nghĩa số nguyên tử Số nguyên tử của một nguyên tố hóa học là số lượng proton trong hạt ...
Xem thêm

Quá trình ngưng tụ Bose-Einstein là gì: định nghĩa & quá trình khám phá, quan sát hiện tượng này

Định nghĩa ngưng tụ Bose-Einstein Ngưng tụ Bose-Einstein là một trạng thái (hoặc pha) vật chất hiếm gặp, trong đó ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker