Kiến thức Phổ thông

Nồng độ là gì? Định nghĩa nồng độ trong hoá học

Định nghĩa nồng độ trong hoá học

Trong hóa học, từ “nồng độ” liên quan đến các thành phần của hỗn hợp hoặc dung dịch. Dưới đây là định nghĩa về nồng độ và xem xét các phương pháp khác nhau được sử dụng để tính toán nó. Trong hóa học, nồng độ đề cập đến lượng chất trên mỗi không gian xác định. Định nghĩa khác là tập trung là tỷ lệ của chất tan trong dung dịch cho một trong hai dung môi hoặc tổng số giải pháp . Nồng độ thường được thể hiện dưới dạng khối lượng trên một đơn vị khối lượng . Tuy nhiên, nồng độ chất tan cũng có thể được biểu thị bằng mol hoặc đơn vị thể tích. Thay vì khối lượng, nồng độ có thể trên mỗi đơn vị khối lượng. Mặc dù thường được áp dụng cho các giải pháp hóa học, nồng độ có thể được tính cho bất kỳ hỗn hợp nào.

Hai thuật ngữ liên quan được tập trung và pha loãng . Tập trung đề cập đến các giải pháp hóa học có nồng độ cao của một lượng lớn chất tan trong dung dịch. Dung dịch pha loãng chứa một lượng nhỏ dung môi so với lượng dung môi. Nếu một dung dịch được cô đặc đến mức không còn chất tan sẽ hòa tan trong dung môi, nó được cho là bão hòa .

Lý thuyết Phlogiston là gì? Định nghĩa và quá trình khám phá - Định nghĩa Thuyết Phlogiston Nhân loại có thể đã học được cách tạo ra lửa từ hàng ngàn năm trước, nhưng chúng ta không hiểu cách thức hoạt động của nó cho đến gần đây. Nhiều lý thuyết đã được đề xuất để cố gắng giải thích tại sao một số vật liệu bị đốt… Đọc thêm

Ví dụ về nồng độ: g / cm 3 , kg / l, M, m, N, kg / L

Bazơ là gì? Định nghĩa, nguồn gốc, tính chất và phản ứng hoá học - Định nghĩa bazơ Trong hóa học, một bazơ là một loại hóa chất tặng các electron , chấp nhận các proton hoặc giải phóng các ion hydroxit (OH-) trong dung dịch nước. Các cơ sở hiển thị các thuộc tính đặc trưng nhất định có thể được sử dụng để giúp xác định chúng. Chúng… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker