Kiến thức Phổ thông

Periplanar là gì?

Định nghĩa Periplanar

Periplanar đề cập đến hai nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong một hình dạng nằm trong cùng một mặt phẳng đối với liên kết đơn tham chiếu. Hình ảnh cho thấy hai sự phù hợp của butan (C 4 H 10 ). Các methyl nhóm (-CH 3 ) đều được xếp trong cùng mặt phẳng với trái phiếu giữa carbon-carbon duy nhất. Các cấu trúc hàng đầu được gọi là syn-periplanar và dưới cùng được gọi là chống periplanar.

Phản ứng khử nước là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ - Định nghĩa về phản ứng khử nước Một phản ứng mất nước là một chất hóa học phản ứng giữa hai hợp chất trong đó một trong những sản phẩm là nước . Ví dụ, hai monome có thể phản ứng trong đó một hydro (H) từ một monome liên kết với một nhóm hydroxyl… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Show More
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker