Kiến thức Phổ thông

Phản ứng đốt cháy là gì?

Định nghĩa phản ứng đốt cháy

Một phản ứng đốt là một loại phản ứng hóa học trong đó một hợp chất và oxy hóa là phản ứng để tạo ra nhiệt và một mới sản phẩm . Dạng chung của phản ứng đốt cháy có thể được biểu thị bằng phản ứng giữa hydrocarbon và oxy, tạo ra carbon dioxide và nước:

Hydrocarbon + O Ngoài nhiệt, nó cũng phổ biến (mặc dù không cần thiết) cho phản ứng đốt cháy để giải phóng ánh sáng và tạo ra ngọn lửa. Để phản ứng đốt cháy bắt đầu, năng lượng kích hoạt cho phản ứng phải được khắc phục. Thông thường, các phản ứng đốt cháy bắt đầu bằng một trận đấu cháy hoặc ngọn lửa khác, cung cấp nhiệt cần thiết để bắt đầu phản ứng. Khi quá trình đốt cháy bắt đầu, có thể tạo ra đủ nhiệt để duy trì phản ứng cho đến khi hết nhiên liệu hoặc oxy.

Ví dụ phản ứng đốt cháy

Ví dụ về các phản ứng đốt cháy bao gồm: 2 ví dụ khác bao gồm một trận đấu cháy hoặc lửa trại.

Để nhận ra phản ứng đốt cháy, hãy tìm oxy ở phía chất phản ứng của phương trình và giải phóng nhiệt ở phía sản phẩm. (Lưu ý rằng nhiệt không phải lúc nào cũng được bao gồm trong các phản ứng bằng văn bản vì nó không phải là sản phẩm hóa học.). Đôi khi nhiên liệu trong phản ứng đốt cháy cũng chứa oxy. Một ví dụ phổ biến là ethanol (rượu ngũ cốc), có phản ứng đốt cháy.

Thuỷ tĩnh học: phạm vi nghiên cứu, các khái niệm và áp suất thuỷ tĩnh - Thuỷ tĩnh học là gì? Thuỷ tĩnh học là lĩnh vực vật lý liên quan đến việc nghiên cứu chất lỏng ở trạng thái nghỉ. Bởi vì các chất lỏng này không chuyển động, điều đó có nghĩa là chúng đã đạt được trạng thái cân bằng ổn định, do đó, Thuỷ tĩnh học chủ… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker