Kiến thức Phổ thông

Phản ứng đốt cháy là gì?

Định nghĩa phản ứng đốt cháy

Một phản ứng đốt là một loại phản ứng hóa học trong đó một hợp chất và oxy hóa là phản ứng để tạo ra nhiệt và một mới sản phẩm . Dạng chung của phản ứng đốt cháy có thể được biểu thị bằng phản ứng giữa hydrocarbon và oxy, tạo ra carbon dioxide và nước:

Hydrocarbon + O Ngoài nhiệt, nó cũng phổ biến (mặc dù không cần thiết) cho phản ứng đốt cháy để giải phóng ánh sáng và tạo ra ngọn lửa. Để phản ứng đốt cháy bắt đầu, năng lượng kích hoạt cho phản ứng phải được khắc phục. Thông thường, các phản ứng đốt cháy bắt đầu bằng một trận đấu cháy hoặc ngọn lửa khác, cung cấp nhiệt cần thiết để bắt đầu phản ứng. Khi quá trình đốt cháy bắt đầu, có thể tạo ra đủ nhiệt để duy trì phản ứng cho đến khi hết nhiên liệu hoặc oxy.

Ví dụ phản ứng đốt cháy

Ví dụ về các phản ứng đốt cháy bao gồm: 2 ví dụ khác bao gồm một trận đấu cháy hoặc lửa trại.

Để nhận ra phản ứng đốt cháy, hãy tìm oxy ở phía chất phản ứng của phương trình và giải phóng nhiệt ở phía sản phẩm. (Lưu ý rằng nhiệt không phải lúc nào cũng được bao gồm trong các phản ứng bằng văn bản vì nó không phải là sản phẩm hóa học.). Đôi khi nhiên liệu trong phản ứng đốt cháy cũng chứa oxy. Một ví dụ phổ biến là ethanol (rượu ngũ cốc), có phản ứng đốt cháy.

Khái niệm thời gian có tồn tại hay không? Giải thích vật lý thì thời gian là gì? - Khái niệm về thời gian Thời gian chắc chắn là một chủ đề rất phức tạp trong vật lý, và có những người tin rằng thời gian không thực sự tồn tại. Một lập luận phổ biến họ sử dụng là sự kiện Einstein đã chứng minh rằng mọi thứ đều tương đối, vì vậy… Đọc thêm
Định luật khí kết hợp là gì? - Định nghĩa định luật khí kết hợp Định luật khí kết hợp kết hợp ba khí pháp Định luật: Định luật Boyle , Định luật Charles, và Định luật Gay-Lussac. Nó nói rằng tỷ lệ của sản phẩm áp suất và thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của khí bằng một hằng số. Khi… Đọc thêm
Azeotrope là gì? Định nghĩa và ví dụ về Azeotrope - Định nghĩa Azeotrope Azeotrope là hỗn hợp các chất lỏng duy trì thành phần và điểm sôi trong quá trình chưng cất . Nó còn được gọi là hỗn hợp azeotropic hoặc hỗn hợp điểm sôi không đổi. Azeotropy xảy ra khi hỗn hợp được đun sôi để tạo ra một hơi có thành phần… Đọc thêm
Show More
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker