Kiến thức Phổ thông

Sơ đồ pha là gì?

Định nghĩa sơ đồ pha

Định nghĩa: Đối với một chất nhất định, có thể tạo một sơ đồ pha trong đó phác thảo các thay đổi trong pha (xem hình ảnh bên phải). Nói chung, nhiệt độ dọc theo trục ngang và áp suất dọc theo trục dọc, mặc dù các sơ đồ pha ba chiều cũng có thể chiếm một trục âm lượng. Còn được biết là: sơ đồ trạng thái, thay đổi sơ đồ pha, thay đổi sơ đồ trạng thái

Các đường cong đại diện cho “đường cong hợp nhất” (hàng rào lỏng / rắn, còn được gọi là đóng băng / nóng chảy), ” đường cong hóa hơi ” (hàng rào chất lỏng / hơi, còn được gọi là bay hơi / ngưng tụ ) và ” đường cong thăng hoa ” (rắn / hơi rào cản)) có thể được nhìn thấy trong sơ đồ. Khu vực gần điểm gốc là đường cong Thăng hoa và nó phân nhánh để tạo thành đường cong Fusion (phần lớn đi lên) và đường cong Vaporization (khi đi chủ yếu sang phải). Dọc theo các đường cong, chất sẽ ở trạng thái cân bằng pha , cân bằng bấp bênh giữa hai trạng thái ở hai bên.

Điểm mà cả ba đường cong gặp nhau được gọi là điểm ba . Ở nhiệt độ và áp suất chính xác này, chất sẽ ở trạng thái cân bằng giữa ba trạng thái và các biến thể nhỏ sẽ khiến nó dịch chuyển giữa chúng.

Cuối cùng, điểm tại đó đường cong Vaporization “kết thúc” được gọi là điểm tới hạn. Áp suất tại thời điểm này được gọi là “áp suất tới hạn” và nhiệt độ tại thời điểm này là “nhiệt độ tới hạn”. Đối với áp suất hoặc nhiệt độ (hoặc cả hai) trên các giá trị này, về cơ bản có một đường mờ giữa trạng thái lỏng và khí. Quá trình chuyển pha giữa chúng không diễn ra, mặc dù bản thân các tính chất có thể chuyển tiếp giữa các chất lỏng và chất khí. Họ chỉ không làm như vậy trong một quá trình chuyển đổi rõ ràng, mà biến chất dần dần từ cái này sang cái khác.

Mô men quán tính là gì? - Mô men quán tính trong vật lý là gì? Mô men quán tính của một vật là một đại lượng được tính toán cho một vật cứng đang trải qua chuyển động quay quanh một trục cố định. Nó được tính toán dựa trên sự phân bố khối lượng trong vật thể và vị trí… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker