Kiến thức Phổ thông

Số nguyên tố lớn nhất là gì?

Số nguyên tố lớn nhất từng được biết đến

Các số nguyên tố được biết đến lớn nhất (tính đến tháng 1 năm 2019) là 282.589.933 – 1, một số trong đó có 24.862.048 chữ số khi viết trong hệ 10. Nó được tìm thấy bởi Patrick Laroche của Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) trong 2018. Một kế hoạch năm 2016 về số lượng chữ số lớn nhất được biết đến theo năm, kể từ máy tính điện tử. Thang đo dọc là logarit. Đường màu đỏ là đường cong hàm mũ phù hợp nhất: y = exp (0.187394 t – 360.527), trong đó t tính bằng năm.

Một số nguyên tố là một số không có ước khác hơn là 1 và chính nó. Euclid đã chứng minh rằng không có số nguyên tố lớn nhất và nhiều nhà toán học và người có sở thích tiếp tục tìm kiếm số nguyên tố lớn. Nhiều trong số các số nguyên tố lớn nhất được biết đến là các số nguyên tố Mersenne, các số ít hơn một lũy thừa hai. Tính đến tháng 12 năm 2018, tám số nguyên tố lớn nhất được biết đến là số nguyên tố Mersenne. Mười bảy số nguyên tố cuối cùng là số nguyên tố Mersenne. Việc thực hiện biến đổi Fourier nhanh trong thử nghiệm Lucas–Lehmer cho các số Mersenne là nhanh so với các thử nghiệm ban đầu đã biết khác đối với các loại số khác.

Tìm hiểu Từ tính là gì: định nghĩa, tính chất và phân loại từ tính - Định nghĩa từ tính Từ tính được định nghĩa là một hiện tượng hấp dẫn và phản cảm được tạo ra bằng cách di chuyển điện tích. Vùng bị ảnh hưởng xung quanh một điện tích chuyển động bao gồm cả điện trường và từ trường. Ví dụ quen thuộc nhất của từ tính là… Đọc thêm
Hiểu về thí nghiệm Con mèo của Schrodinger là gì? - Erwin Schrodinger là một trong những nhân vật quan trọng trong vật lý lượng tử, ngay cả trước thí nghiệm tư tưởng "Schrodinger's Cat" nổi tiếng của ông. Ông đã tạo ra hàm sóng lượng tử, hiện là phương trình xác định chuyển động trong vũ trụ, nhưng vấn đề là nó thể hiện tất… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker