Kiến thức Phổ thông

Số nguyên tố lớn nhất là gì?

Số nguyên tố lớn nhất từng được biết đến

Các số nguyên tố được biết đến lớn nhất (tính đến tháng 1 năm 2019) là 282.589.933 – 1, một số trong đó có 24.862.048 chữ số khi viết trong hệ 10. Nó được tìm thấy bởi Patrick Laroche của Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) trong 2018.Một kế hoạch năm 2016 về số lượng chữ số lớn nhất được biết đến theo năm, kể từ máy tính điện tử. Thang đo dọc là logarit. Đường màu đỏ là đường cong hàm mũ phù hợp nhất: y = exp (0.187394 t – 360.527), trong đó t tính bằng năm.

Một số nguyên tố là một số không có ước khác hơn là 1 và chính nó. Euclid đã chứng minh rằng không có số nguyên tố lớn nhất và nhiều nhà toán học và người có sở thích tiếp tục tìm kiếm số nguyên tố lớn. Nhiều trong số các số nguyên tố lớn nhất được biết đến là các số nguyên tố Mersenne, các số ít hơn một lũy thừa hai. Tính đến tháng 12 năm 2018, tám số nguyên tố lớn nhất được biết đến là số nguyên tố Mersenne. Mười bảy số nguyên tố cuối cùng là số nguyên tố Mersenne. Việc thực hiện biến đổi Fourier nhanh trong thử nghiệm Lucas–Lehmer cho các số Mersenne là nhanh so với các thử nghiệm ban đầu đã biết khác đối với các loại số khác.

Xem thêm:

Lý thuyết VSERPR là gì?

Định nghĩa VSEPR Định nghĩa: VSEPR là từ viết tắt của lý thuyết lực đẩy cặp điện tử Valence Shell ...
Xem thêm

Tìm hiểu Động lực học chất lỏng là gì: Các khái niệm chính cần nắm và ứng dụng thực tế của bộ môn khoa học này

Động lực học chất lỏng là gì? Động lực học chất lỏng là bộ môn nghiên cứu về sự chuyển ...
Xem thêm

Hiệu ứng Zeno lượng tử là gì?

Nghịch lý Zeno cổ điển Cái tên này xuất phát từ nghịch lý logic (và khoa học) cổ điển được ...
Xem thêm

Tổng quan về vật lý lượng tử

Vật lý lượng tử là nghiên cứu về hành vi của vật chất và năng lượng ở cấp độ phân ...
Xem thêm

Hằng số vũ trụ là gì? Khám phá hành trình tìm ra, bác bỏ và củng cố khái niệm này

Vào đầu thế kỷ 20, một nhà khoa học trẻ tên là Albert Einstein đã xem xét các tính chất ...
Xem thêm

Hiệu ứng Compton là gì và nó hoạt động như thế nào trong Vật lý?

Hiệu ứng Compton (còn gọi là tán xạ Compton) là kết quả của một photon năng lượng cao va chạm ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker