Kiến Thức Phổ Thông

Số nguyên tử là gì? Định nghĩa, ví dụ và mối liên hệ với các nguyên tố

Định nghĩa số nguyên tử

Số nguyên tử của một nguyên tố hóa học là số lượng  proton trong hạt nhân của một nguyên tử của nguyên tố . Đây là số điện tích của hạt nhân, vì neutron không mang điện tích thuần. Số nguyên tử xác định danh tính của một nguyên tố và nhiều tính chất hóa học của nó. Bảng tuần hoàn hiện đại được sắp xếp theo số nguyên tử tăng dần.

Ví dụ số nguyên tử

Số nguyên tử của hydro là 1; số nguyên tử của carbon là 6, và số nguyên tử của bạc là 47, Bất kỳ nguyên tử nào có 47 proton đều là nguyên tử bạc. Thay đổi số lượng neutron của nó thay đổi đồng vị của nó, trong khi thay đổi số lượng electron làm cho nó trở thành một ion.

Còn được gọi là: Số nguyên tử còn được gọi là số proton. Nó có thể được đại diện bởi các chữ cái viết hoa Z . Việc sử dụng chữ in hoa Z xuất phát từ tiếng Đức Atomzahl, có nghĩa là “số nguyên tử”. Trước năm 1915, từ Zahl (số) đã được sử dụng để mô tả vị trí của một thành phần trên bảng tuần hoàn.

Mối quan hệ giữa số nguyên tử và tính chất hóa học

Lý do số nguyên tử xác định tính chất hóa học của một nguyên tố là do số lượng proton cũng xác định số lượng electron trong nguyên tử trung hòa điện. Điều này, đến lượt nó, xác định cấu hình electron của nguyên tử và bản chất của lớp vỏ ngoài cùng hoặc hóa trị của nó. Hành vi của vỏ hóa trị xác định mức độ dễ dàng của một nguyên tử hình thành liên kết hóa học và tham gia vào các phản ứng hóa học.

Các nguyên tố mới và số nguyên tử

Tại thời điểm viết bài này, các yếu tố có số nguyên tử từ 1 đến 118 đã được xác định. Các nhà khoa học thường nói về việc khám phá các nguyên tố mới với số nguyên tử cao hơn. Một số nhà nghiên cứu tin rằng có thể có một ” hòn đảo ổn định “, trong đó cấu hình của các proton và neutron của các nguyên tử siêu nặng sẽ ít bị ảnh hưởng bởi sự phân rã phóng xạ nhanh được thấy trong các nguyên tố nặng đã biết.

Tags
Back to top button