Kiến thức Phổ thông

Sự bay hơi là gì?

Định nghĩa quá trình bay hơi

Sự bay hơi là quá trình các phân tử trải qua quá trình chuyển đổi tự phát từ pha lỏng sang pha khí . Sự bay hơi ngược lại với sự ngưng tụ. Để bay hơi xảy ra, các phân tử trong chất lỏng phải ở gần bề mặt, phải di chuyển ra khỏi cơ thể chất lỏng và phải có đủ động năng để thoát khỏi giao diện. Khi các phân tử thoát ra, động năng trung bình của các phân tử còn lại bị hạ thấp. Điều này làm giảm nhiệt độ của chất lỏng và là cơ sở cho hiện tượng làm mát bay hơi.

Thí dụ: Việc làm khô dần quần áo ẩm là do sự bay hơi của nước thành hơi nước.

Chủ đề xuất hiện trong bài viết
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker