Kiến thức Phổ thông

Tại sao Carbon Dioxide (CO2) không phải là hợp chất hữu cơ?

Nếu hóa học hữu cơ là nghiên cứu về carbon, thì tại sao carbon dioxide không được coi là một hợp chất hữu cơ ? Câu trả lời là vì các phân tử hữu cơ không chỉ chứa carbon. Chúng chứa hydrocarbon hoặc carbon liên kết với hydro. Liên kết CH có năng lượng liên kết thấp hơn liên kết carbon-oxy trong carbon dioxide, làm cho carbon dioxide  (CO 2 ) ổn định hơn / ít phản ứng hơn so với hợp chất hữu cơ thông thường. Vì vậy, khi bạn xác định liệu một hợp chất carbon có phải là hữu cơ hay không, hãy xem liệu nó có chứa hydro ngoài carbon và liệu carbon có được liên kết với hydro hay không. Có lý chứ?

Phương pháp cũ để phân biệt giữa hữu cơ và vô cơ

Mặc dù carbon dioxide có chứa carbon và có liên kết cộng hóa trị, nhưng nó cũng thất bại trong thử nghiệm cũ hơn về việc liệu một hợp chất có thể được coi là hữu cơ hay không: một hợp chất có thể được sản xuất từ ​​các nguồn vô cơ? Carbon dioxide xảy ra tự nhiên từ các quá trình chắc chắn không phải là hữu cơ. Nó được giải phóng từ núi lửa, khoáng chất và các nguồn vô tri khác. Định nghĩa “hữu cơ” này đã sụp đổ khi các nhà hóa học bắt đầu tổng hợp các hợp chất hữu cơ từ các nguồn vô cơ. Ví dụ, Wohler đã tạo ra urê (một chất hữu cơ) từ amoni clorua và kali cyanate. Trong trường hợp carbon dioxide, vâng, các sinh vật sống tạo ra nó, nhưng nhiều quá trình tự nhiên khác cũng vậy. Do đó, nó được phân loại là vô cơ.

Các ví dụ khác về các phân tử carbon vô cơ

Carbon dioxide không phải là hợp chất duy nhất có chứa carbon nhưng không phải là hữu cơ. Các ví dụ khác bao gồm carbon monoxide (CO), natri bicarbonate, phức hợp xyanua sắt và carbon tetrachloride. Như bạn có thể mong đợi, carbon nguyên tố cũng không phải là hữu cơ. Carbon vô định hình, buckEGAfullerene, than chì và kim cương đều là vô cơ.

Hằng số phân ly axit pKa trong hóa học là gì? - Hằng số phân ly axit là hằng số cân bằng của phản ứng phân ly của một axit và được ký hiệu là Ka. Hằng số cân bằng này là thước đo định lượng độ bền của axit trong dung dịch. Ka thường được biểu thị bằng đơn vị mol / L. Có bảng hằng… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Show More
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker