Kiến thức Phổ thông

Tần số là gì? Khái niệm và ví dụ

Định nghĩa tần số là gì

Theo nghĩa chung nhất, tần số được định nghĩa là số lần xảy ra một sự kiện trên một đơn vị thời gian. Trong vật lý và hóa học, tần số thuật ngữ thường được áp dụng nhất cho sóng, bao gồm ánh sáng, âm thanh và radio. Tần số là số lần một điểm trên sóng vượt qua điểm tham chiếu cố định trong một giây.

Khoảng thời gian hoặc khoảng thời gian của một chu kỳ của sóng là tần số đối ứng (1 chia cho) tần số. Đơn vị SI cho tần số là Hertz (Hz), tương đương với chu kỳ đơn vị cũ hơn mỗi giây (cps). Tần số còn được gọi là chu kỳ mỗi giây hoặc tần số thời gian. Các ký hiệu thông thường cho tần số là chữ cái Latinh f hoặc chữ cái Hy Lạp ν (nu).

Ví dụ về tần số

Mặc dù định nghĩa chuẩn về tần số dựa trên các sự kiện được lặp lại mỗi giây, các đơn vị thời gian khác có thể được sử dụng, chẳng hạn như phút hoặc giờ. Ví dụ, một trái tim con người có thể đập với tần số 68 nhịp mỗi phút.

Chủ đề xuất hiện trong bài viết
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker