Kiến thức Phổ thông

Thang đo nhiệt độ Kelvin là gì?

Định nghĩa thang đo nhiệt độ Kelvin

Thang đo nhiệt độ Kelvin là thang đo nhiệt độ tuyệt đối dựa trên định nghĩa rằng thể tích của khí ở áp suất không đổi (thấp) tỷ lệ thuận với nhiệt độ và 100 độ phân tách các điểm đóng băng và sôi của nước.

Sử dụng thang đo nhiệt độ Kelvin

Nhiệt độ Kelvin được viết bằng chữ in hoa ‘K’ và không có ký hiệu độ, chẳng hạn như 1 K, 1120 K. Lưu ý rằng 0 K là ‘số 0 tuyệt đối’ và không có nhiệt độ Kelvin âm.

Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường là gì? - Làm thế nào một dòng điện tạo ra một từ trường? Khi một điện tích đang di chuyển hoặc một dòng điện đi qua một dây, từ trường tròn được tạo ra. Hướng của từ trường có thể được làm rõ bằng cách sử dụng la bàn. Làm thế nào để một từ trường ảnh… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Show More
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker