Kiến thức Phổ thông

Thí nghiệm DRY MIX là gì?

Tìm hiểu Thí nghiệm DRY MIX

Bạn kiểm soát và đo lường các biến trong một thử nghiệm, sau đó ghi lại và phân tích dữ liệu. Có một cách tiêu chuẩn để vẽ đồ thị dữ liệu, với biến độc lập trên trục x và biến phụ thuộc trên trục y. Làm thế nào để bạn nhớ các biến độc lập và phụ thuộc là gì và nơi để đặt chúng trên biểu đồ? Có một từ viết tắt tiện dụng : DRY MIX

Ý nghĩa đằng sau từ viết tắt

D = biến phụ thuộc

R = biến trả lời

Y = thông tin đồ thị trên trục dọc hoặc trục y

M = biến thao tác

I = biến độc lập

X = thông tin đồ thị trên trục hoành hoặc trục x

Biến phụ thuộc so với biến độc lập

Biến phụ thuộc là biến đang được thử nghiệm. Nó được gọi là phụ thuộc vì nó phụ thuộc vào biến độc lập. Đôi khi nó được gọi là biến trả lời. Biến độc lập là biến bạn thay đổi hoặc kiểm soát trong một thử nghiệm. Đôi khi điều này được gọi là biến thao tác hoặc biến “Tôi làm”.

Có thể có các biến không xuất hiện trên biểu đồ, nhưng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một thử nghiệm và rất quan trọng. Các biến được kiểm soát và ngoại lai không được vẽ biểu đồ. Các biến được kiểm soát hoặc không đổi là những biến bạn cố gắng giữ nguyên (kiểm soát) trong một thử nghiệm. Các biến không liên quan là các hiệu ứng không lường trước được hoặc vô tình, mà bạn không kiểm soát được, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến thử nghiệm của bạn. Mặc dù các biến này không được vẽ biểu đồ, chúng nên được ghi lại trong sổ sách phòng thí nghiệm và báo cáo.

Chất lỏng là gì? Định nghĩa chất lỏng theo hoá học - Định nghĩa chất lỏng Một chất lỏng là một trong những trạng thái của vật chất . Các hạt trong chất lỏng tự do chảy, vì vậy trong khi chất lỏng có thể tích xác định , nó không có hình dạng xác định. Chất lỏng bao gồm các nguyên tử hoặc phân tử được… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker