Kiến thức Phổ thông

Thí nghiệm DRY MIX là gì?

Tìm hiểu Thí nghiệm DRY MIX

Bạn kiểm soát và đo lường các biến trong một thử nghiệm, sau đó ghi lại và phân tích dữ liệu. Có một cách tiêu chuẩn để vẽ đồ thị dữ liệu, với biến độc lập trên trục x và biến phụ thuộc trên trục y. Làm thế nào để bạn nhớ các biến độc lập và phụ thuộc là gì và nơi để đặt chúng trên biểu đồ? Có một từ viết tắt tiện dụng : DRY MIX

Ý nghĩa đằng sau từ viết tắt

D = biến phụ thuộc

R = biến trả lời

Y = thông tin đồ thị trên trục dọc hoặc trục y

M = biến thao tác

I = biến độc lập

X = thông tin đồ thị trên trục hoành hoặc trục x

Biến phụ thuộc so với biến độc lập

Biến phụ thuộc là biến đang được thử nghiệm. Nó được gọi là phụ thuộc vì nó phụ thuộc vào biến độc lập. Đôi khi nó được gọi là biến trả lời. Biến độc lập là biến bạn thay đổi hoặc kiểm soát trong một thử nghiệm. Đôi khi điều này được gọi là biến thao tác hoặc biến “Tôi làm”.

Có thể có các biến không xuất hiện trên biểu đồ, nhưng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một thử nghiệm và rất quan trọng. Các biến được kiểm soát và ngoại lai không được vẽ biểu đồ. Các biến được kiểm soát hoặc không đổi là những biến bạn cố gắng giữ nguyên (kiểm soát) trong một thử nghiệm. Các biến không liên quan là các hiệu ứng không lường trước được hoặc vô tình, mà bạn không kiểm soát được, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến thử nghiệm của bạn. Mặc dù các biến này không được vẽ biểu đồ, chúng nên được ghi lại trong sổ sách phòng thí nghiệm và báo cáo.

Xem thêm:

Số Avogadro là gì? Tìm hiểu về định luật khí Avogadro

Các phân tử và số mol rất quan trọng để hiểu khi nghiên cứu hóa học và khoa học vật ...
Xem thêm

Màu kim loại chuyển tiếp trong dung dịch nước

Các kim loại chuyển tiếp tạo thành các ion màu, phức chất và hợp chất trong dung dịch nước. Các ...
Xem thêm

Danh sách 12 nhóm nguyên tố trên bảng tuần hoàn hoá học

Sự khác biệt giữa một họ nguyên tố và một nhóm nguyên tố là gì? Các thuật ngữ họ phần ...
Xem thêm

Phân tử phân cực là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ

Định nghĩa phân tử phân cực Phân tử phân cực là một phân tử có chứa các liên kết cực ...
Xem thêm

Bazơ là gì? Định nghĩa, nguồn gốc, tính chất và phản ứng hoá học

Định nghĩa bazơ Trong hóa học, một bazơ là một loại hóa chất tặng các electron , chấp nhận các ...
Xem thêm

Danh pháp của 10 phân tử chuỗi Alkyne đơn giản

Một alkyne là một phân tử được tạo thành hoàn toàn từ carbon và hydro trong đó một hoặc nhiều ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker