Kiến thức Phổ thông

Thí nghiệm thả dầu Millikan

Thí nghiệm thả dầu Millikan là gì?

Thí nghiệm thả dầu của Robert Millikan đã đo điện tích của electron. Thí nghiệm được thực hiện bằng cách phun một giọt sương dầu vào một buồng phía trên các tấm kim loại. Việc lựa chọn dầu rất quan trọng vì hầu hết các loại dầu sẽ bay hơi dưới sức nóng của nguồn sáng, khiến cho sự sụt giảm thay đổi khối lượng trong suốt thí nghiệm. Dầu cho các ứng dụng chân không là một lựa chọn tốt vì nó có áp suất hơi rất thấp. Các giọt dầu có thể bị tích điện khi ma sát khi chúng được phun qua vòi hoặc chúng có thể được tích điện bằng cách cho chúng tiếp xúc với bức xạ ion hóa. Các giọt tích điện sẽ đi vào khoảng trống giữa các tấm song song. Kiểm soát điện thế trên các tấm sẽ làm cho các giọt nước tăng hoặc giảm.

Tính toán cho thí nghiệm

F d = 6πrηv 1

Trong đó r là bán kính thả, η là độ nhớt của không khí và v 1 là vận tốc cuối của giọt. Trọng lượng W của giọt dầu là thể tích V nhân với mật độ và gia tốc do trọng lực g. Trọng lượng rõ ràng của sự sụt giảm trong không khí là trọng lượng thực sự trừ đi sức chịu đựng (bằng trọng lượng của không khí bị dịch chuyển bởi sự sụt giảm dầu). Nếu sự sụt giảm được coi là hình cầu hoàn hảo thì trọng lượng rõ ràng có thể được tính: W = 4/3 πr 3 g (- ρ không khí )

Sự sụt giảm không tăng tốc ở vận tốc cuối nên tổng lực tác dụng lên nó phải bằng 0 sao cho F = W. Trong điều kiện này: r 2 = 9ηv 1 / 2g (ρ – ρ không khí )

r được tính toán để W có thể được giải. Khi điện áp được bật, lực điện khi rơi là: F E = qE

Trong đó q là điện tích trên giọt dầu và E là điện thế trên các bản. Đối với các tấm song song: E = V / d

Trong đó V là điện áp và d là khoảng cách giữa các bản. Điện tích trên giọt được xác định bằng cách tăng điện áp một chút để giọt dầu tăng lên với vận tốc v 2 : qE – W = 6πrηv 2

=> qE – W = Wv 2 / v 1

Liên kết hóa trị trong hóa học là gì? - Định nghĩa liên kết hoá trị Liên kết cộng hóa trị trong hóa học là liên kết hóa học giữa hai nguyên tử  hoặc ion trong đó các cặp electron được chia sẻ giữa chúng. Liên kết cộng hóa trị cũng có thể được gọi là liên kết phân tử. Liên kết cộng hóa trị… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Show More
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker