Kiến thức Phổ thông

Thuốc thử giới hạn là gì?

Định nghĩa chất phản ứng giới hạn (thuốc thử giới hạn)

Chất phản ứng giới hạn hoặc thuốc thử hạn chế là chất phản ứng trong phản ứng hóa học quyết định lượng sản phẩm được tạo thành. Xác định chất phản ứng giới hạn giúp tính toán năng suất lý thuyết của phản ứng.

Lý do có một chất phản ứng hạn chế là các nguyên tố và hợp chất phản ứng theo tỷ lệ mol giữa chúng trong một phương trình hóa học cân bằng. Vì vậy, ví dụ, nếu tỷ lệ mol trong phương trình cân bằng nói rằng phải mất 1 mol mỗi chất phản ứng để tạo ra sản phẩm (tỷ lệ 1: 1) và một trong số các chất phản ứng có mặt với số lượng cao hơn chất kia, chất phản ứng có trong số lượng thấp hơn sẽ hạn chế chất phản ứng. Tất cả sẽ được sử dụng hết trước khi chất phản ứng khác hết.

Ví dụ thuốc thử giới hạn

Cho 1 mol hydro và 1 mol oxy trong phản ứng:  2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O. Chất phản ứng giới hạn sẽ là hydro vì phản ứng sử dụng hydro nhanh gấp hai lần oxy.

Cách tìm chất phản ứng giới hạn

Có hai phương pháp được sử dụng để tìm chất phản ứng giới hạn. Đầu tiên là so sánh tỷ lệ mol thực tế của các chất phản ứng với tỷ lệ mol của phương trình hóa học cân bằng. Phương pháp khác là tính khối lượng gram của sản phẩm do mỗi chất phản ứng. Chất phản ứng mang lại khối lượng sản phẩm nhỏ nhất là chất phản ứng giới hạn.

Xem thêm:

Chưng cất phân đoạn là gì? Định nghĩa, phân loại và so sánh

Định nghĩa chưng cất phân đoạn Chưng cất phân đoạn là một quá trình trong đó các thành phần trong ...
Xem thêm

Định luật nhiệt hóa là gì? Tìm hiểu về Enthalpy và vai trò của nó trong Hoá học và Vật lý

Enthalpy là gì? Định nghĩa Enthalpy trong Hóa học và Vật lý Enthalpy là một thuộc tính nhiệt động của ...
Xem thêm

Màu kim loại chuyển tiếp trong dung dịch nước

Các kim loại chuyển tiếp tạo thành các ion màu, phức chất và hợp chất trong dung dịch nước. Các ...
Xem thêm

Toả nhiệt là gì?

Định nghĩa tỏa nhiệt Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một phản ứng hoặc quá trình giải ...
Xem thêm

Nguyên tố Phi kim là gì?

Phi kim là gì? Định nghĩa và tính chất phi kim Một phi kim chỉ đơn giản là một yếu ...
Xem thêm

Năng lượng liên kết là gì?

Định nghĩa năng lượng liên kết trong hóa học Năng lượng liên kết (E) được định nghĩa là số lượng ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker