Kiến Thức Phổ Thông

Thuyết nội sinh là gì? Định nghĩa và quá trình nội sinh

Định nghĩa Thuyết nội sinh

Thuyết nội sinh là cơ chế được chấp nhận cho cách thức các tế bào nhân chuẩn phát triển từ các tế bào nhân sơ. Lần đầu tiên được xuất bản bởi Lynn Margulis vào cuối những năm 1960, Thuyết Endosymbiont đã đề xuất rằng các bào quan chính của tế bào nhân chuẩn thực sự là các tế bào prokaryotic nguyên thủy đã bị nhấn chìm bởi một tế bào prokaryotic khác, lớn hơn. Thuật ngữ “endosymbiosis” có nghĩa là “hợp tác bên trong”. Cho dù tế bào lớn hơn cung cấp sự bảo vệ cho các tế bào nhỏ hơn hay các tế bào nhỏ hơn cung cấp năng lượng cho tế bào lớn hơn, sự sắp xếp này dường như có lợi cho tất cả các sinh vật nhân sơ.

Mặc dù điều này nghe có vẻ như là một ý tưởng xa vời lúc đầu, dữ liệu để sao lưu nó là không thể phủ nhận. Các bào quan dường như là tế bào của chính chúng bao gồm ty thể và, trong các tế bào quang hợp, lục lạp. Cả hai bào quan này đều có DNA riêng và các ribosome riêng không khớp với phần còn lại của tế bào. Điều này chỉ ra rằng chúng có thể tự sinh tồn và sinh sản. Trên thực tế, DNA trong lục lạp rất giống với vi khuẩn quang hợp được gọi là vi khuẩn lam. DNA trong ty thể giống như vi khuẩn gây bệnh sốt phát ban.

Quá trình nội sinh

Trước khi các prokaryote này có thể trải qua quá trình nội sinh, trước tiên chúng rất có thể phải trở thành sinh vật thuộc địa. Các sinh vật thuộc địa là các nhóm sinh vật đơn bào, đơn bào sống gần với các sinh vật nhân sơ đơn bào khác. Mặc dù các sinh vật đơn bào đơn lẻ vẫn tách biệt và có thể tồn tại độc lập, vẫn có một số lợi thế để sống gần các sinh vật nhân sơ khác. Cho dù đây là chức năng bảo vệ hay là cách để có thêm năng lượng, chủ nghĩa thực dân phải có lợi theo một cách nào đó cho tất cả các prokaryote liên quan đến thuộc địa.

Một khi những sinh vật sống đơn bào này ở gần nhau, chúng sẽ đưa mối quan hệ cộng sinh của chúng tiến thêm một bước. Các sinh vật đơn bào lớn hơn nhấn chìm các sinh vật đơn bào nhỏ hơn, nhỏ hơn. Vào thời điểm đó, chúng không còn là những sinh vật thuộc địa độc lập mà thay vào đó là một tế bào lớn. Khi tế bào lớn hơn đã nhấn chìm các tế bào nhỏ hơn để phân chia, các bản sao của prokaryote nhỏ hơn bên trong đã được tạo ra và truyền lại cho các tế bào con. Cuối cùng, các prokaryote nhỏ hơn đã bị nhấn chìm thích nghi và phát triển thành một số bào quan mà chúng ta biết ngày nay trong các tế bào nhân chuẩn như ty thể và lục lạp. Các bào quan khác cuối cùng phát sinh từ các bào quan đầu tiên này, bao gồm cả nhân nơi DNA trong sinh vật nhân chuẩn, mạng lưới nội chất và Bộ máy Golgi. Trong tế bào nhân chuẩn hiện đại, những bộ phận này được gọi là bào quan có màng. Chúng vẫn không xuất hiện trong các tế bào prokaryote như vi khuẩn và vi khuẩn cổ nhưng có mặt trong tất cả các sinh vật được phân loại dưới miền Eukarya.

Tags
Back to top button