Kiến thức Phổ thông

4 tiền tố hydrocacbon thơm bạn cần biết

Các tiền tố ipso-, meso- và peri- mô tả sự thay thế vòng trong hóa học hữu cơ. Chúng là một phần của danh pháp IUPAC được sử dụng để xác định vị trí của bất kỳ nhóm thế phi hydro nào trong hydrocacbon thơm.

Ipso

Các ipso- tiền tố được sử dụng khi hai nhóm thế chia sẻ vị trí chiếc nhẫn giống nhau trong một hợp chất trung gian. Điều này có thể xảy ra trong một sự thay thế vòng thơm điện di .

Meso

Các meso- tiền tố được sử dụng khi nhóm thế chiếm một vị trí benzylic khi lượng khí carbon đầu tiên trái phiếu covalently tiếp giáp với một benzen hoặc vòng thơm khác. Nó được nhìn thấy trong acridines và calixaren.

Peri

Tiền tố này được sử dụng để mô tả nhóm thế ở vị trí 1 và 8. Nó được nhìn thấy cụ thể trong naphthalenes. Ngoài ipso, meta và peri, có hai mẫu thay thế vòng khác mà bạn có thể gặp phải. Có sự thay thế ortho, meta và para và sự thay thế cine và tele.

Cine và Tele

Trong trường hợp thay thế, nhóm nhập được định vị liền kề với nhóm bị chiếm bởi nhóm rời đi. Điều này được nhìn thấy trong hóa học aryne. Trong sự thay thế từ xa, vị trí mới của nhóm nhập vào cách xa hơn một nguyên tử trên vòng thơm.

Chức năng của các nguyên tố hóa học trong pháo hoa - Pháo hoa là một phần truyền thống của nhiều lễ kỷ niệm, bao gồm Ngày quốc khánh. Có rất nhiều vật lý và hóa học liên quan đến việc chế tạo pháo hoa. Màu sắc của chúng đến từ nhiệt độ khác nhau của các kim loại nóng, phát sáng và từ ánh sáng phát… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker