Kiến thức Phổ thông

Tìm hiểu đơn vị khối lượng nguyên tử là gì? Định nghĩa, khám phá và ví dụ

Định nghĩa đơn vị khối lượng nguyên tử (amu)

Một đơn vị khối lượng nguyên tử hay AMU là một hằng số vật lý bằng một phần mười hai khối lượng của một nguyên tử không liên kết của carbon -12. Nó là một đơn vị khối lượng được sử dụng để thể hiện khối lượng nguyên tử và khối lượng phân tử . Khi khối lượng được biểu thị bằng AMU, nó phản ánh gần đúng tổng số lượng proton và neutron trong hạt nhân nguyên tử (các electron có khối lượng nhỏ hơn nhiều đến mức chúng được cho là có hiệu ứng không đáng kể). Biểu tượng cho đơn vị là u (đơn vị khối lượng nguyên tử thống nhất) hoặc Da (Dalton), mặc dù AMU vẫn có thể được sử dụng: 1 u = 1 Da = 1 amu (theo cách sử dụng hiện đại) = 1 g / mol

Còn được gọi là:  đơn vị khối lượng nguyên tử thống nhất (u), Dalton (Da), đơn vị khối lượng phổ quát, hoặc amu hoặc AMU là từ viết tắt chấp nhận được cho đơn vị khối lượng nguyên tử

“Đơn vị khối lượng nguyên tử thống nhất” là hằng số vật lý được chấp nhận để sử dụng trong hệ thống đo SI. Nó thay thế “đơn vị khối lượng nguyên tử” (không có phần thống nhất) và là khối lượng của một nucleon (có thể là proton hoặc neutron) của nguyên tử carbon-12 trung tính ở trạng thái cơ bản. Về mặt kỹ thuật, amu là đơn vị dựa trên oxy-16 cho đến năm 1961, khi nó được xác định lại dựa trên carbon-12. Ngày nay, người ta sử dụng cụm từ “đơn vị khối lượng nguyên tử”, nhưng ý nghĩa của chúng là “đơn vị khối lượng nguyên tử thống nhất”.

Đơn vị khối lượng nguyên tử

Một đơn vị khối lượng nguyên tử thống nhất bằng:

  • 1,66 yoctogram
  • 1.66053904020 x 10 -27 kg
  • 1.66053904020 x 10 -24 g
  • 931,49409511 MeV / c 2
  • 1822,8839 m e

Lịch sử của đơn vị khối lượng nguyên tử

John Dalton lần đầu tiên đề xuất một phương tiện thể hiện khối lượng nguyên tử tương đối vào năm 1803. Ông đề xuất sử dụng hydro-1 (protium). Wilhelm Ostwald cho rằng khối lượng nguyên tử tương đối sẽ tốt hơn nếu được biểu thị bằng 1/16 khối lượng oxy. Khi sự tồn tại của đồng vị được phát hiện vào năm 1912 và oxy đồng vị vào năm 1929, định nghĩa dựa trên oxy trở nên khó hiểu. Một số nhà khoa học đã sử dụng AMU dựa trên lượng oxy dồi dào tự nhiên, trong khi những người khác sử dụng AMU dựa trên đồng vị oxy-16. Vì vậy, vào năm 1961, quyết định đã được đưa ra là sử dụng carbon-12 làm cơ sở cho đơn vị (để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào với đơn vị xác định oxy). Đơn vị mới được trao biểu tượng u để thay thế amu, cộng với một số nhà khoa học gọi đơn vị mới là Dalton. Tuy nhiên, u và Da không được chấp nhận phổ biến. Nhiều nhà khoa học tiếp tục sử dụng amu, chỉ cần nhận ra nó bây giờ dựa trên carbon chứ không phải oxy. Hiện tại, các giá trị được biểu thị bằng u, AMU, amu và Da đều mô tả chính xác cùng một số đo.

Ví dụ về các giá trị được thể hiện trong các đơn vị khối lượng nguyên tử

Một nguyên tử hydro-1 có khối lượng 1.007 u (hoặc Da hoặc amu).

Một nguyên tử carbon-12 được định nghĩa là có khối lượng 12 u.

Protein lớn nhất được biết đến, Titin, có khối lượng 3 x 10 6 Da.

AMU được sử dụng để phân biệt giữa các đồng vị. Ví dụ, một nguyên tử của U-235 có AMU thấp hơn so với U-238, vì chúng khác nhau bởi số lượng neutron trong nguyên tử.

Xem thêm:

Đồng phần là gì? Định nghĩa, phân loại, ví dụ và tầm quan trọng của đồng phân

Định nghĩa đồng phân trong hóa học Đồng phân là một loại hóa chất có cùng số lượng và loại ...
Xem thêm

Khối lượng nguyên tử là gì? Định nghĩa, nguồn gốc, ví dụ và cách tính toán

Khối lượng nguyên tử là gì? Khối lượng nguyên tử, còn được gọi là trọng lượng nguyên tử , là ...
Xem thêm

Phân hạch tự phát là gì? Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa phân hạch tự phát Sự phân hạch tự phát là một dạng phân rã phóng xạ trong đó ...
Xem thêm

Nguyên tố nào trong gia đình Halide là chất lỏng?

Halide là gì? Chỉ có một nguyên tố halogen là chất lỏng ở nhiệt độ và áp suất phòng. Bạn ...
Xem thêm

Sao Thổ: Sự thật về Vành Đai, Mặt trăng & Kích thước của sao Thổ

Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ Mặt Trời và là hành tinh lớn thứ hai trong Hệ ...
Xem thêm

Bức xạ hạt nhân là gì?

Định nghĩa bức xạ hạt nhân Bức xạ hạt nhân đề cập đến các hạt và photon phát ra trong ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker