Kiến thức Phổ thông

Tính chất hoá học của nguyên tố carbohydrate

Carbonhydrat hoặc sacarit là lớp sinh khối phong phú nhất . Carbonhydrate được sử dụng để lưu trữ năng lượng, mặc dù chúng cũng phục vụ các chức năng quan trọng khác. Đây là tổng quan về hóa học carbohydrate, bao gồm xem xét các loại carbohydrate, chức năng của chúng và phân loại carbohydrate.

Danh sách các nguyên tố carbohydrate

Tất cả các carbohydrate có chứa ba nguyên tố giống nhau, cho dù carbohydrate là đường đơn giản, tinh bột hoặc các polyme khác . Những nguyên tố này là:

 • carbon (C)
 • hydro (H)
 • oxy (O)

Carbohydrate khác nhau được hình thành bằng cách các nguyên tố này liên kết với nhau và số lượng từng loại nguyên tử. Thông thường, tỷ lệ nguyên tử hydro so với nguyên tử oxy là 2: 1, tương đương với tỷ lệ trong nước.

Từ “carbohydrate” xuất phát từ tiếng Hy Lạp sakharon , có nghĩa là “đường”. Trong hóa học, carbohydrate là một lớp phổ biến của các hợp chất hữu cơ đơn giản . Một carbohydrate là một aldehyd hoặc ketone có các nhóm hydroxyl bổ sung. Các carbohydrate đơn giản nhất được gọi là monosacarit , có cấu trúc cơ bản (C · H 2 O) n , trong đó n là ba hoặc lớn hơn. Hai monosacarit liên kết với nhau tạo thành một  disacarit . Monosacarit và disacarit được gọi là đường và thường có tên kết thúc bằng hậu tố -ose . Nhiều hơn hai monosacarit liên kết với nhau để tạo thành oligosacarit và polysacarit.

Trong sử dụng hàng ngày, từ “carbohydrate” dùng để chỉ bất kỳ loại thực phẩm nào chứa nhiều đường hoặc tinh bột. Trong bối cảnh này, carbohydrate bao gồm đường, thạch, bánh mì, ngũ cốc và mì ống, mặc dù những thực phẩm này có thể chứa các hợp chất hữu cơ khác. Ví dụ, ngũ cốc và mì ống cũng chứa một số mức độ protein.

Chức năng của carbohydrate

Carbonhydrate phục vụ một số chức năng sinh hóa:

 • Monosacarit là nhiên liệu cho chuyển hóa tế bào.
 • Monosacarit được sử dụng trong một số phản ứng sinh tổng hợp.
 • Monosacarit có thể được chuyển đổi thành các polysacarit tiết kiệm không gian, chẳng hạn như glycogen và tinh bột. Những phân tử này cung cấp năng lượng lưu trữ cho các tế bào thực vật và động vật.
 • Carbonhydrate được sử dụng để hình thành các nguyên tố cấu trúc, chẳng hạn như chitin ở động vật và cellulose trong thực vật.
 • Carbohydrate và carbohydrate biến đổi là rất quan trọng cho sự thụ tinh, phát triển, đông máu và chức năng hệ thống miễn dịch của một sinh vật.

Ví dụ về carbohydrate

Monosacarit: glucose, fructose, galactose

Disacarit: sucrose, đường sữa

Polysacarit: chitin, cellulose

Phân loại carbohydrate

Ba đặc điểm được sử dụng để phân loại monosacarit:

 1. số nguyên tử carbon trong phân tử
 2. vị trí của nhóm carbonyl
 3. độ chụm của carbohydrate

aldose – monosacarit trong đó nhóm carbonyl là một aldehyd

ketone – monosacarit trong đó nhóm carbonyl là một xeton

bộ ba – monosacarit với 3 nguyên tử carbon

tetrose – monosacarit với 4 nguyên tử carbon

pentose – monosacarit với 5 nguyên tử carbon

hexose – monosacarit với 6 nguyên tử carbon

aldohexose – aldehyd 6 carbon (ví dụ: glucose)

aldopentose – aldehyd 5 carbon (ví dụ, ribose)

ketohexose – 6-carbon hexose (ví dụ: fructose)

Một monosacarit là D hoặc L tùy thuộc vào sự định hướng của carbon không đối xứng nằm xa nhất từ ​​nhóm carbonyl. Trong một đường D, nhóm hydroxyl ở bên phải phân tử khi được viết dưới dạng hình chiếu Fischer. Nếu nhóm hydroxyl ở bên trái của phân tử, thì đó là đường L.

Xem thêm:

Nguyên tố hóa học là gì? Tìm hiểu định nghĩa cốt lõi của bộ môn khoa học này

Định nghĩa nguyên tố hoá học Một nguyên tố hóa học là một chất không thể bị phá vỡ bằng ...
Xem thêm

Chưng cất là gì? Định nghĩa, ví dụ và phân loại các kỹ thuật chưng cất khác nhau

Định nghĩa chưng cất trong hóa học Theo nghĩa chung nhất, "chưng cất" có nghĩa là để thanh lọc một ...
Xem thêm

Thí nghiệm DRY MIX là gì?

Tìm hiểu Thí nghiệm DRY MIX Bạn kiểm soát và đo lường các biến trong một thử nghiệm, sau đó ...
Xem thêm

Phép chiếu Wedge và Dash trong Hóa học là gì?

Định nghĩa và ví dụ Một nêm và dash chiếu (nêm-and-dash) là một phương tiện để đại diện cho một ...
Xem thêm

Thuốc thử giới hạn là gì?

Định nghĩa chất phản ứng giới hạn (thuốc thử giới hạn) Chất phản ứng giới hạn hoặc thuốc thử hạn ...
Xem thêm

Các tính chất định kỳ của các nguyên tố

Xu hướng trong Bảng tuần hoàn Bảng tuần hoàn sắp xếp các nguyên tố theo tính chất định kỳ, đó ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker