Kiến Thức Phổ Thông

Toả nhiệt là gì?

Định nghĩa tỏa nhiệt

Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một phản ứng hoặc quá trình giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. Đôi khi thuật ngữ này được áp dụng cho các quá trình giải phóng các dạng năng lượng khác , chẳng hạn như năng lượng điện , âm thanh hoặc ánh sáng.

Thí dụ: Đốt cháy gỗ

Tags
Back to top button