Kiến thức Vật lý

 • Quá trình dòng đẳng tích là gì?

  Định nghĩa quá trình dòng đẳng tích Một quá trình đẳng tích là một quá trình nhiệt động lực học trong đó âm lượng không đổi. Vì âm lượng không đổi, hệ thống không hoạt động và W = 0. (“W” là tên viết tắt của công việc.) Đây có…

  Read More »
 • Điện từ trường là gì? Hiệu ứng từ của một dòng điện

  Hiệu ứng từ của một dòng điện là gì? Dòng điện tạo ra lực từ cũng có thể được gọi là hiệu ứng từ. Hiệu ứng từ của dòng điện được gọi là hiệu ứng điện từ. Người ta quan sát thấy rằng khi một la bàn được đưa đến…

  Read More »
 • Phản ứng đốt cháy là gì?

  Định nghĩa phản ứng đốt cháy Một phản ứng đốt là một loại phản ứng hóa học trong đó một hợp chất và oxy hóa là phản ứng để tạo ra nhiệt và một mới sản phẩm . Dạng chung của phản ứng đốt cháy có thể được biểu thị…

  Read More »
 • Sóng hấp dẫn là gì? Nguồn gốc, hành trình khám phá và tương lai của ngành khoa học mới này

  Sóng hấp dẫn được tạo ra như những gợn sóng trong kết cấu không-thời gian bởi các quá trình năng lượng như lỗ đen va chạm ngoài không gian. Chúng được cho là đã xảy ra từ lâu, nhưng các nhà vật lý không có thiết bị đủ nhạy cảm…

  Read More »
 • Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường là gì?

  Làm thế nào một dòng điện tạo ra một từ trường? Khi một điện tích đang di chuyển hoặc một dòng điện đi qua một dây, từ trường tròn được tạo ra. Hướng của từ trường có thể được làm rõ bằng cách sử dụng la bàn. Làm thế nào…

  Read More »
 • Mô men quán tính là gì?

  Mô men quán tính trong vật lý là gì? Mô men quán tính của một vật là một đại lượng được tính toán cho một vật cứng đang trải qua chuyển động quay quanh một trục cố định. Nó được tính toán dựa trên sự phân bố khối lượng trong…

  Read More »
 • Thuyết M là gì: Định nghĩa, tính chất và giả thiết

  Định nghĩa Thuyết M M-Theory – hay còn gọi là Thuyết M, là tên của một phiên bản thống nhất của lý thuyết dây, được đề xuất vào năm 1995 bởi nhà vật lý Edward Witten. Tại thời điểm đề xuất, có 5 biến thể của lý thuyết dây, nhưng…

  Read More »
 • Kiến thức Phổ thông
  Sự giãn nở thời gian là gì?

  Sự giãn nở thời gian là gì?

  Vận tốc tương đối và hiệu ứng hấp dẫn đối với dòng thời gian Sự giãn nở thời gian là hiện tượng hai vật thể chuyển động tương đối với nhau (hoặc thậm chí chỉ là một cường độ khác nhau của trường hấp dẫn với nhau) trải qua các…

  Read More »
 • Chu kỳ bán rã là gì?

  Định nghĩa chu kỳ bán rã Chu kỳ bán rã , trong phóng xạ , khoảng thời gian cần thiết cho một nửa của hạt nhân nguyên tử của một mẫu phóng xạ phân rã (thay đổi một cách tự nhiên vào khác loài hạt nhân bằng cách phát ra…

  Read More »
 • Bức xạ hạt nhân là gì?

  Định nghĩa bức xạ hạt nhân Bức xạ hạt nhân đề cập đến các hạt và photon phát ra trong các phản ứng liên quan đến hạt nhân của một nguyên tử . Ví dụ: Trong quá trình phân hạch của U-235, bức xạ hạt nhân được giải phóng có…

  Read More »
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker