Kiến thức Phổ thông

Ý nghĩa của các đường lượn sóng trong cấu trúc đồng phân phân tử

Đường lượn sóng trong cấu trúc đồng phân phân tử

Các đường lượn sóng trong cấu trúc xương được sử dụng để hiển thị thông tin về đồng phân lập thể. Thông thường, nêm được sử dụng để biểu thị một liên kết uốn ra từ mặt phẳng của phần còn lại của phân tử. Nêm rắn cho thấy các liên kết uốn cong về phía người xem và nêm băm cho thấy các liên kết uốn cong ra khỏi người xem.

Một đường lượn sóng có thể có nghĩa là hai điều. Đầu tiên, nó có thể biểu thị hóa học lập thể không xác định trong một mẫu. Cấu trúc có thể được đánh dấu là rắn hoặc băm nêm. Thứ hai, đường lượn sóng có thể biểu thị một mẫu chứa hỗn hợp của hai khả năng.

Các cấu trúc trong hình ảnh liên quan đến axit amin valine. Tất cả các axit amin (trừ glycine) đều có carbon trung tâm chirus liền kề với nhóm chức carboxyl (-COOH). Nhóm amin (NH2) uốn cong ra khỏi mặt phẳng của phần còn lại của phân tử tại carbon này. Cấu trúc đầu tiên là cấu trúc xương nói chung không liên quan đến hóa học lập thể. Cấu trúc thứ hai là cấu trúc L-valine được tìm thấy trong cơ thể con người. Cấu trúc thứ ba là D-valine và có nhóm amin uốn ngược lại với L-valine. Cấu trúc cuối cùng cho thấy một đường lượn sóng ở nhóm amin cho thấy một mẫu chứa hỗn hợp L- và D-valine hoặc nó là valine, nhưng không biết mẫu đó là L- hay D-valine.

Xem thêm:

Bazơ là gì? Định nghĩa, nguồn gốc, tính chất và phản ứng hoá học

Định nghĩa bazơ Trong hóa học, một bazơ là một loại hóa chất tặng các electron , chấp nhận các ...
Xem thêm

Có thể thêm axit sunfuric vào nước hoặc ngược lại không?

Khi bạn trộn axit sunfuric đậm đặc và nước, bạn đổ axit vào một thể tích nước lớn hơn. Trộn ...
Xem thêm

Danh sách 12 nhóm nguyên tố trên bảng tuần hoàn hoá học

Sự khác biệt giữa một họ nguyên tố và một nhóm nguyên tố là gì? Các thuật ngữ họ phần ...
Xem thêm

Số phối trí là gì? Định nghĩa số phối trí trong hóa học

Định nghĩa số phối trí trong hóa học Số phối trí của một nguyên tử trong phân tử là số ...
Xem thêm

Nguyên tố phóng xạ nhất là gì?

Độ phóng xạ của một nguyên tố Độ phóng xạ là thước đo tốc độ hạt nhân nguyên tử phân ...
Xem thêm

Tìm hiểu quá trình phân rã Alpha là gì

Định nghĩa của phân rã Alpha Phân rã Alpha là phân rã phóng xạ tự phát, nơi một hạt alpha ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker