Kiến thức Phổ thông

Ý nghĩa của các đường lượn sóng trong cấu trúc đồng phân phân tử

Đường lượn sóng trong cấu trúc đồng phân phân tử

Các đường lượn sóng trong cấu trúc xương được sử dụng để hiển thị thông tin về đồng phân lập thể. Thông thường, nêm được sử dụng để biểu thị một liên kết uốn ra từ mặt phẳng của phần còn lại của phân tử. Nêm rắn cho thấy các liên kết uốn cong về phía người xem và nêm băm cho thấy các liên kết uốn cong ra khỏi người xem.

Một đường lượn sóng có thể có nghĩa là hai điều. Đầu tiên, nó có thể biểu thị hóa học lập thể không xác định trong một mẫu. Cấu trúc có thể được đánh dấu là rắn hoặc băm nêm. Thứ hai, đường lượn sóng có thể biểu thị một mẫu chứa hỗn hợp của hai khả năng.

Các cấu trúc trong hình ảnh liên quan đến axit amin valine. Tất cả các axit amin (trừ glycine) đều có carbon trung tâm chirus liền kề với nhóm chức carboxyl (-COOH). Nhóm amin (NH2) uốn cong ra khỏi mặt phẳng của phần còn lại của phân tử tại carbon này. Cấu trúc đầu tiên là cấu trúc xương nói chung không liên quan đến hóa học lập thể. Cấu trúc thứ hai là cấu trúc L-valine được tìm thấy trong cơ thể con người. Cấu trúc thứ ba là D-valine và có nhóm amin uốn ngược lại với L-valine. Cấu trúc cuối cùng cho thấy một đường lượn sóng ở nhóm amin cho thấy một mẫu chứa hỗn hợp L- và D-valine hoặc nó là valine, nhưng không biết mẫu đó là L- hay D-valine.

Axit béo là gì? - Định nghĩa axit béo Trong hóa học, có rất nhiều thuật ngữ phân biệt các hợp chất khác nhau. Bạn có thể bắt gặp thuật ngữ axit béo hoặc axit monocarboxylic tại một số điểm trong sự nghiệp khoa học của bạn. Định nghĩa của một axit béo là một thuật ngữ quan trọng để… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker